รู้รักษาความดี มีจิตสาธารณะ เอาชนะคอร์รัปชัน

บทเรียนหลักสูตร "โตไปไม่โกง"


ID DATA
416
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
415
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
414
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
413
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
411
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
410
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒
409
คู่มือหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑
408
กิจกรรม สมุดบันทึกความดี
407
นิทาน เรื่องเล่าจากสัตว์ป่า
406
กิจกรรมที่ 5.6 ห่านทองคำ
404
กิจกรรมที่ 5.2 บันทึกรายรับรายจ่าย
400
กิจกรรมที่ 5.1 ปลาทอง
399
นิทาน ปลาทอง
398
กิจกรรมที่ 1.6 เจ้าโต้งกับชาวนา
397
กิจกรรมที่ 5.3 ไก่สามตัว
396
กิจกรรมที่ 5.2 เด็กโลภ
395
กิจกรรมที่ 4.5 ช้างไทยมีความรับผิดชอบ
394
กิจกรรมที่ 3.6 กระทิงน้อยจอมขี้เกียจ (แสดงละคร)
393
กิจกรรมที่ 3.3 นิทานกระต่ายกะหนู (เมล็ดผักภาคสาม)
390
กิจกรรมที่ 3.2 หนูสำนึกผิด (เมล็ดผักภาคสอง)
389
กิจกรรมที่ 3.1 เมล็ดผักเป็นเหตุ
388
กิจกรรมที่ 2.6 ช้างไทยอยากไปเรียน
387
กิจกรรมที่ 1.10 หีบเป็นเหตุ ภาคสี่ (บทละคร)
385
กิจกรรมที่ 1.9 หีบเป็นเหตุ ภาคสาม (ลิงกลับใจ)
383
กิจกรรมที่ 1.8 หีบเป็นเหตุ ภาคสอง (หน้ากากมหัศจรรย์)
381
กิจกรรมที่ 1.7 หีบเป็นเหตุ
380
กิจกรรมที่ 1.6 ยักษ์เจ้าเล่ห์
379
กิจดรรมที่ 1.5 หนูแดงกับรถแสนสวย
378
กิจกรรมที่ 1.3 ใครรู้ ใครเห็น
375
กิจกรรมที่ 3.7 เทศกาลของขวัญ
362
กิจกรรมที่ 5.4 กากับหงษ์
361
กิจกรรมที่ 5.2 คนเลี้ยงแพะ
360
กิจกรรมที่ 5.1 เด็กโลภ
359
กิจกรรมที่ 4.14 ชายโง่กับต้นไม้
358
กิจกรรมที่ 4.6 ติ๊กต่อกขี้เกียจเดิน
357
กิจกรรมที่ 4.5 นิทานนิ้วโป้งขี้โกง
355
กิจกรรมที่ 3.11 หมาป่ากับลูกแกะ
353
กิจกรรมที่ 3.8 พญาลิง
348
กิจกรรมที่ 2.17 แสงสว่างจากประภาคาร(2)
347
กิจกรรมที่ 2.16 แสงสว่างจากประภาคาร(1)
346
กิจกรรมที่ 2.14 วีรบุรุษน้อย
344
กิจกรรมที่ 2.10 ด้วงยักษ์กินเมือง
343
กิจกรรมที่ 2.8 ตำนานปาท่องโก๋
341
กิจกรรมที่ 1.16 เด็กเลี้ยงแกะ(2)
338
กิจกรรมที่ 1.15 เหรียญทอง 15 เหรียญ
337
กิจกรรมที่ 1.13 เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้
333
กิจกรรมที่ 1.7 เจ้าโต้งกับชาวนา
332
นิทาน เจ้าโต้งกับชาวนา
331
กิจกรรมที่ 1.5 แม่เหยี่ยวกับลูก
330
กิจกรรมที่ 5.3 กากับหงส์
329
กิจกรรมที่ 5.2 คนเลี้ยงแพะ
328
กิจกรรมที่ 5.1 เด็กโลภ
327
กิจกรรมที่ 4.7 ชายโง่กับต้นไม้
326
กิจกรรมที่ 4.4 ติ๊กต่อกขี้เกียจเดิน
324
กิจกรรมที่ 4.3 นิ้วโป้งขี้โกง
323
กิจกรรมที่ 3.6 หมาป่ากับลูกแกะ
322
กิจกรรมที่ 3.4 พญาลิง
321
กิจกรรมที่ 2.10 แสงสว่างจากประภาคาร
320
กิจกรรมที่ 2.9 วีรบุรุษน้อย
319
กิจกรรมที่ 2.6 ด้วงยักษ์กินเมือง
318
กิจกรรมที่ 2.4 ตำนานปาท๋องโก๋
317
กิจกรรมที่ 1.12 เหรียญทอง 15 เหรียญ
316
กิจกรรมที่ 1.10 เทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้
315
กิจกรรมที่ 1.9 ลาเจ้าอุบาย
314
กิจกรรมที่ 1.12 ลาเจ้าอุบาย
313
กิจกรรมที่ 1.7 เด็กเลี้ยงแกะ
312
กิจกรรมที่ 1.8 เด็กเลี้ยงแกะ(1)
311
กิจกรรมที่ 1.5 แม่เหยี่ยวกับลูก
310
กิจกรรมที่ 1.3 กล้ากับกล่องข้าวของน้อง
309
กิจกรรมที่ 1.3 กล้ากับกล่องข้าวของน้อง
308
นิทาน โฉมงามกับเจ้าชายอสูร
307
นิทาน หนอนน้อยจอมเขมือบ
306
นิทาน ลาเจ้าอุบาย
305
นิทาน เมืองโปร่งใสและเมืองมืดมืด
304
นิทาน กากับนก
303
นิทาน กระแตน้อยขี้ลืม
302
นิทาน ไก่โต้งกับชาวนาขี้เกียจ
301
นิทาน แสงสว่างจากประภาคาร
300
นิทาน แหวนแห่งความซื้อสัตย์
299
นิทาน แม่เหยี่ยวกับลูก
298
นิทาน เทพารักษ์กับคนตัดไม้
288
นิทาน เด็กเลี้ยงม้า
287
นิทาน ช้างไทยกล้ารับผิดชอบ
286
นิทาน กระทิงน้อยจอมขี้เกียจ
285
นิทาน งูเหลือมจอมตะกละ
284
นิทาน ครอบครัวกระต่าย
283
นิทาน ไก่สามตัว
282
นิทาน กระต่ายกับหนู
281
นิทาน เมล็ดผักเป็นเหตุ
280
นิทาน ใครรู้ใครเห็น
279
นิทาน เทศกาลของขวัญ
278
นิทาน เด็กโลภ
242
นิทาน ใครเป็นคนทำ
238
นิทาน คนเก่งแต่โกง
237
นิทาน เพื่อนรัก
234
นิทาน ห่านทองคำ
232
นิทาน รู้ประหยัด ไม่เดือนร้อน
228
นิทาน คนเก่งแต่โกง
225
กิจกรรมที่ 5.1 เรียนรู้การเป็นอยู่อย่างพอเพียงผ่านสุภาษิ คำพังเพย และสำนวนไทย
224
กิจกรรมที่ 4.7
223
กิจกรรมที่ 4.3
222
กิจกรรมที่ 4.1 เรียนรู้การกระทำอย่างรับผิดชอบผ่านสุภาษิต คำพังเพย และสำนวน
221
กิจกรรมที่ 3.4 ปลูกผักกันเถอะ
220
กิจกรรมที่ 3.1 เรียนรู้ความเป็นธรรมทางสังคมผ่านสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย
219
กิจกรรมที่ 2.10 ขุมทรัพย์มหาสมบัติ (การดูแลรักษาของส่วนรวม)
218
กิจกรรมที่ 2.9 ห้องเรีนสีขาว ตอน "นมโรงเรียน"
217
กิจกรรมที่ 2.7 เกาะกันไว้เถิด
216
กิจกรรมที่ 2.5 เสื้อนกเพนกวิน
215
กิจกรรมที่ 2.1 เรียนรู้การมีจิตสาธารณะผ่านสุภาษิตคำพังเพย และสำนวนไทย
214
กิจกรรมที่ 1.3 อะไรคือส่วนตัวส่วนร่วม
213
กิจกรรมที่ 1.1 เรียนรู้ความซื่อสัตย์สุจริตผ่านสุภาษิตคำพังเพย และสำนวนไทย
212
กิจกรรมที่ 4.6 เกมต่อสิบ
211
กิจกรรมที่ 4.4 มักง่าย สบายใจ แต่ใครรับผืดชอบ
210
กิจกรรมที่ 4.5 เสือกินวัว
209
กิจกรรมที่ 4.1 หน้าที่ของใครกัน(1)
208
กิจกรรมที่ 2.10 เป็ดหาบ้าน
207
กิจกรรมที่ 2.6 ร่วมด้วยช่วยกัน
206
กิจกรรมที่ 2.4 สำรวจกันสักนิด ก่อนคิดทำลาย
205
กิจกรรมที่ 1.3 หัวใจบริสุทธิ์
204
กิจกรรมที่ 5.5 งูเหลือมจอมตะกระ
203
กิจกรรมที่ 5.4 ไม้ขนไก่วิเศษกับหนังสือพิมพ์หรรษา
202
กิจกรรมที่ 4.9 สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ (ภาคสอง)
201
กิจกรรมที่ 4.6 ผ้าแสนสนุก(งานบ้าน)
200
กิจกรรมที่ 4.3 บทบาทสมมติ (พ่อแม่ลูก)
199
กิจกรรมที่ 2.5 ของเล่นมหัศจรรย์
198
กิจกรรมที่ 2.2 ห้องน้ำของฉัน
197
กิจกรรมที่ 2.1 นักสำรวจตัวน้อย
195
กิจกรรมที่ 5.6 หนอนจอมเขมือบ
194
กิจกรรมที่ 5.5 ลูกอึ่งอ่างกับแม่
193
กิจกรรมที่ 5.3 กระต่ายโลภมาก
192
กิจกรรมที่ 4.13 ระบำไม้กวาด
191
กิจกรรมที่ 4.12 พบสัตวแพทย์
190
กิจกรรมที่ 4.9 สัตว์เลี้ยงแสนรัก(1)
189
กิจกรรมที่ 4.4 มือเขา มือเรา
188
กิจกรรมที่ 3.9 เจี๊ยกๆพญาลิงสั่ง
187
กิจกรรมที่ 3.7 เรือใบไม้
186
กิจกรรมที่ 3.6 กิจกรรมพายเรือ จับกลุาม ขอโทษ
185
กิจกรรมที่ 3.3 หนูคืนเนย
184
กิจกรรมที่ 3.2 เกมพลังหนู
183
กิจกรรมที่ 2.13 ความโปร่งใส่
182
กิจกรรมที่ 2.12 เข้าแถว
181
กิจกรรมที่ 2.11 อนุบาล Walk Rally
180
กิจกรรมที่ 2.6 เรารักส่วนร่วม
179
กิจกรรมที่ 2.5 นักสืบค้นหาสมบัติของส่วนรวมภายในโรงเรียน
178
กิจกรรมที่ 2.4 เกมาเกาะกับทะเล (ส่วนตัว-ส่วนรวม)
177
กิจกรรมที่ 2.2 รถไฟสามัคคี
176
กิจกรรมที่ 2.1 รถไฟ ปู๊น ปู๊น
175
กิจกรรมที่ 1.14 คนเจ้าเล่ห์กลับกลอก
174
กิจกรรมที่ 1.1 แหวนแห่งความซื่อสัตย์
172
กิจกรรมที่ 5.4 ลูกอึ่งอ่างกับแม่
171
กิจกรรมที่ 4.6 ระบำไม้กวาด
170
กิจกรรมที่ 3.3 หนูคืนเนย
168
กิจกรรมที่ 3.2 เกมพลังหนู
167
กิจกรรมที่ 2.8 เข้าแถว
166
กิจกรรมที่ 2.7 อนุบาล Walk Rally
165
กิจกรรมที่ 2.2 รถไฟสามัคคี
164
กิจกรรมที่ 2.1 รถไฟปู๊นปู๊น
163
กิจกรรมที่ 1.11 คนเจ้าเล่ห์กลับกลอก
162
กิจกรรมที่ 1.2 เกมโอ้แหวนอยู่ไหน
161
เพลงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
157
เพลง ป.5
156
เพลง พอเพียง
155
เพลง นิทานยักษ์
154
เพลง สามัคคีชุมนุม
153
เพลง Skip to My Lou
152
เพลง Twinkle Twinkle Little Star
151
เพลง Row Row Row Your Boat
150
เพลง พายเรือน้อย
149
เพลง มือฉันนี้มีประโยชน์
148
เพลง หมาป่ากับลูกแกะ
147
เพลง ลูกสัตว์
146
เพลง ระบำชาวเกาะ
145
เพลง ดาวดวงน้อย
144
เพลง ระบำไม้กวาด
143
เพลง The Birdie Song(บรรเลง)
142
เพลง กระแตตื่นเช้า
141
เพลง ตี๊กตอก
140
เพลง โป้งชี้กลางนางก้อย
139
เพลง หากพวกเรากำลังสบาย
138
เพลง มือเล็กเล็ก
137
เพลง นิ้ว...อยู่ไหน
136
เพลง มาร์ชคุณธรรม
135
เพลง เจี๊ยกๆ
134
เพลง ธงไตรรงค์
133
เพลง รถไฟสามัคคี
132
เพลง ลั้นลา
131
เพลง แกะดำ(Eng)
130
เพลง เล่นแล้วเก็บ
129
เพลง แกะดำ
128
เพลง เจ้าโต้งตื่นเช้า
127
เพลง เด็กเอ๋ย เด็กดี
126
เพลง เต๋า
125
เพลง Greater good
124
เพลง SCHOOL SOCOOL
123
เพลง กระจก
122
เพลง JUST DO IT
121
เพลง Hero มาแล้ว
120
เพลง แฮปปี้ที่พอเพียง
119
เพลง คนดีของแม่(ดนตรี)
118
เพลง คนดีของแม่
117
เพลง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
116
เพลง รองเท้าคู่เก่า
115
เพลง ความจริงทำให้โลกหมุนไป
114
เพลง ทำเพื่อส่วนรวม
113
เพลง ค่าของคน
112
แสงสว่างจากประภาคาร
111
เพลง โตไปไม่โกง(ดนตรี)
110
เด็กเลี้ยงแกะ
109
เพลง น้ำใจ
108
กระทิงน้อยจอมขี้เกียจ
107
เพลง เด็กรุ่นใหม่
106
หีบเป็นเหตุ
105
เพลง พอใจเท่าที่เรามี
104
เพลง ส่วนรวมต้องมาก่อน
103
ขบวนการเด็กดีพิทักษ์โลก
102
ต้นมะม่วงริมรั้ว
101
เพลง ต้นตระกูลไทย
100
การผจญภัยของฟ้าใส
99
เพลง ท่องไว้ในใจ
98
เพลง Rap คบเด็กสร้างชาติ
97
เพลง อำนาจเงิน
96
เพลง โอ้ทะเลแสนงาม
95
ระบายสีรูปกา
94
เพลง หนูอยากเป็นอะไร
93
หน้ากากแพะ
92
หุ่นลาแสนดี
91
เพลง สามัคคีชุมนุม
90
วาดภาพสมาชิก “ครอบครัวของฉัน”
89
เพลง เด็กเอ่ย เด็กดี
88
เพลง โตไปไม่โกง
87
วิธีพับเสื้อ
86
เพลง ก ไก่
85
เพลง รถเลี้ยวต้องทานผัก
84
เพลง สวัสดี ขอบคุณและขอโทษ
83
เพลง ปรบมือกัน
82
เพลง ความรักอยู่สูง
81
พลง กระต่ายขาว
80
เพลง ครอบครัวของฉัน
79
เพลง จับหัวใจ
78
พับรูปหัวใจ
77
สารพัดผัก
76
เพลง ช้าง
75
เพลง ปลูกดอกไม้
74
เพลง ก้าบ ก้าบ ก้าบ
73
พับเครื่องบินจรวด
72
หน้ากากแพะ
71
เพลง โรงเรียนของเราน่าอยู่
69
เพลง ลิงกะเสือ
57
เพลง ป.6
35
เพลงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1
33
เพลงสำหรับชั้นอนุบาล1-2 (สาระที่1)
32
เพลงสำหรับชั้นอนุบาล1-2 (สาระที่2)
31
เพลง ป.4
30
เพลงสำหรับชั้นอนุบาล1-2 (สาระที่3)
29
เพลงสำหรับชั้นอนุบาล1-2 (สาระที่4)
28
เพลงสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
27
เพลงโตไปไม่โกง
26
กิจกรรม วาดภาพ “เป็นตัวฉันนี้ดียังไง”
23
ชีวิตพอเพียง ประถม 3 กิจกรรม วาดภาพ “เป็นตัวฉันนี้ดียังไง”
22
ความซื่อสัตย์สุจริต อนุบาล 2 กิจกรรม เจ้าโต้งกับชาวนา
21
ดาวน์โหลดหลักสูตร "โตไปไม่โกง" อนุบาล 1
20
ดาวน์โหลดหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ประถม 3
19
ดาวน์โหลดหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ประถม 2
18
ดาวน์โหลดหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ประถม 1
17
ดาวน์โหลดหลักสูตร "โตไปไม่โกง" อนุบาล 2
อ.๑ อ.๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ทั้งหมด