คลัง | ภาพกิจกรรม ข่าว RSS สำหรับหมวดนี้
ภาพหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ร่วมงานประชุมต่อต้านการทุจริต
ภาพการส่งมอบกล่องอุปกรณ์สำหรับครู หลักสูตรโตไปไม่โกง @ นิด้า
ภาพงานแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการ “โตไปไม่โกง”
งาน Day Camp 4 “โตไปไม่โกง”
เปิดตัวโฆษณา “โตไปไม่โกง”
ภาพอบรมครูพี่เลี้ยง : ป.ป.ท.
ภาพอบรมครูพี่เลี้ยง :ป.ป.ท. วันที่ 22 ก.พ.2554
ภาพอบรมครูพี่เลี้ยง : ป.ป.ท. วันที่ 23-24 ก.พ.2554
ภาพอบรมครูพี่เลี้ยง : ป.ป.ท ครั้งที่ 2
ภาพอบรมครูพี่เลี้ยง: ป.ป.ท ครั้งที่ 4
ภาพกิจกรรมครูพี่เลี้ยง: ป.ป.ท ครั้งที่ 5
ภาพกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง : ป.ป.ท ครั้งที่ 3
ภาพอบรมครู ครั้ง 2 : โตไปไม่โกง วันที่ 17 มี.ค 54
ภาพอบรมครู ครั้งที่ 2 : โตไปไม่โกง วันที่ 21-22 มี.ค 54
ภาพอบรมครู ครั้งที่ 2 : โตไปไม่โกง วันที่ 28-29 มี.ค 54
ภาพงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ภาพกิจกรรมโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
การอบรมครูเครือคาทอลิก อ.1-ป.3
อบรมครูคาทอลิก ป.4-ม.3
อบรมผู้นำเยาวชน
Page 1 of 212