Archive by Author
คม ชัด ลึก วันที่ 2 มีนาคม 2554
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2554 หน้า 14
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2554 หน้า 8
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 21 มีนาคม 2554 หน้า 19
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 มีนาคม 2554 หน้า 19
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2554 หน้า 8
Tnews Urbaniter ฉบับวันที่  16-18 มีนาคม 2554  หน้า 16
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2554 หน้า 19
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2554 หน้า 8
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า 27
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า 8
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า 12
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2554 หน้า 19
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2554 หน้า 12
ASTV ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่  11 มีนาคม 2554  หน้า 6
โฆษณา “โตไปไม่โกง” ตอกย้ำเด็กไทยผนึกกำลังต้านคอร์รัปชั่น
เปิดตัวโฆษณา “โตไปไม่โกง”
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 10 มีนาคม 2554 หน้า 8
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2554 หน้า 8
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2554 หน้า 12