รวมองค์กรใจดี “คนไทยขอมือหน่อย”

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 โครงการโตไปไม่โกงได้ร่วมกับองค์กรภาคี ในงาน รวมองค์กรใจดี งาน “คนไทยขอมือหน่อย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิร์ล

แสดงความคิดเห็น