ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 2556

PressThai CPI 2013

2 Responses to “ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 2556”

  1. avatar
    Sritoon Tathun
    04. ธ.ค., 2013 at 3:11 pm #

    -เป็นโครงการ/หลักสูตรที่ดีมาก ที่จะปลูกฝังให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความชื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อสังคม ควรดำเนินการต่อให้เกิดความยั่งยืนและขยายให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในประเทศไทยครับ.

  2. avatar

    ขอเข้ามาเยี่ยมชมโครงการด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น