โปร่งใสยามบ่าย คนไทยไม่โกง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ได้จัดงาน “โปร่งใสยามบ่าย คนไทยไม่โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งมีการมอบรางวัลการประกวดท่าเต้นโตไปไม่โกง โครงงานครูผู้สอน และการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวน ประจำปี 2555 ซึ่งมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เป็นประธานในงานครั้งนี้
การประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวน ประจำปี 2555
รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

การประกวดโครงงานครูผู้สอน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนคลองปักหลัก และโรงเรียนราชบพิธ

การประกวดท่าเต้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง และโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนเพชเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) และโรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ)

แสดงความคิดเห็น