ภาพกิจกรรมอบรมครู ม.2

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 ได้มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

One Response to “ภาพกิจกรรมอบรมครู ม.2”

  1. avatar
    จิราภา
    11. ก.ค., 2012 at 5:42 pm #

    สวยมากพี่นิ้วโป้ง5555+

แสดงความคิดเห็น