ภาพอบรมครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก ป.4-6

[gallery]
ภาพอบรมครูเครือคาทอลิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการอบรมหลักสูตร Growing Good (โตไปไม่โกง) กับโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิก ได้แก่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กุหลาบวิทยา เซนต์ราฟาแอล พระแม่สกลสงเคราะห์ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี เซนต์เทเรซา มาเรียลัย บอสโกพิทักษ์ ยอแซฟอุปถัมภ์ นักบุญเปโตร ยอแซฟอยุธยา พระมารดานิจจานุเคราะห์ อัสสัมชัญศึกษา มารดานฤมล แม่พระฟาติมา มาแตร์เดอีวิทยาลัย วาสุเทวี พระหฤทัยคอนแวนต์ พระแม่มารี เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เซนต์โยเซฟ ทิพวัล เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ ซางตาครู้สคอนแวนท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ สันติวิทยา ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) สตรีมารดาพิทักษ์ จันทนบุรี เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ลาซาล อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี หัวหินวิทยาลัย เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย เรยีนาเชลีวิทยาลัย

5 Responses to “ภาพอบรมครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก ป.4-6”

 1. avatar
  Sr.Sutthida
  29. มี.ค., 2012 at 2:54 pm #

  ขอขอบคุณท่านอาจารย์รศ.ดร.จุรี วิจตรวาทการ และคณะทำงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่จะทำงานอบรมช่วยเหลือในการเผยแพร่หลักสูตร Growing Good นี้ต่อไปในสังคม เพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรมให้กับสังคมอย่างมากมายยิ่งๆขึ้น และขอขอบคุณที่ให้การอบรมพวกเราอย่างดี ชัดเจน และเปี่ยมด้วยความเป็น มิตรพวกเราที่รับการอบรมของสภาการศึกษาคาทอลิกนั้น มีความเข้าใจ ซึ่งคุณธรรมทุกตัวก็ตรงกับคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของโรงเรียนเราหมดเลย แต่เรามี 8 คุณลักษณะ อยากเรียนให้ทราบว่าคุณครูทุกท่าน เอาเฉพาะรุ่นที่ตนเองอบรม หรืออาจจะรวมรุ่นอนุบาลถึงป.3ด้วยก็อาจจะได้ ความจริงแล้วคุณครูไม่ใช่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิกทุกคน ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกค่ะ หัวข้อที่ตรงหน้าหลักเวบไซต์ เมื่ออ่านแล้ว จริงคิดว่าไม่น่าใช้คำว่าครูคาทอลิก แต่น่าจะเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก ทั้งนี้เพียงแต่เสนอความคิดเห็นเพราะว่ามีอีกหลายคน หลายวันที่กิจกรรมนี้จะปรากฏในเวบไซต์ของหลักสูตร ขอขอบคุณค่ะที่มีช่องให้เสนอความคิดเห็น ขอพระเจ้าประทานพร และคุ้มครองทุกท่าน

 2. avatar
  narak
  29. มี.ค., 2012 at 3:29 pm #

  ขอขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้วิทยากรทุกท่านประสบความสุข สมหวัง และมีความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้น

 3. avatar
  sr.sutthida
  02. เม.ย., 2012 at 1:45 pm #

  ขอขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับชื่อหัวข้อภาพกิจกรรมการอบรมถูกต้องมากเลยคะ

 4. avatar
  kran
  02. เม.ย., 2012 at 1:53 pm #

  เห็นดีด้วยค่ะ

 5. avatar
  narak
  02. เม.ย., 2012 at 1:57 pm #

  เหนือเห็นด้วยค่ะ คุณครูทุกท่านอย่าลืมเสริมพลังในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ “Summer”นี้ขอให้คุณครูและคณะวิทยาการทุกท่านได้มีวันพักผ่อนที่มีความสุข สนุก สนานนะคะ

แสดงความคิดเห็น