เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554

โตไปไม่โกง…นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯกทม. รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) เปิดงานและร่วมแถลง “ โตไปไม่โกง  ” ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะ ใต้สะพานพระราม 8 ลุยขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้าง สร้างค่านิยมและจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น

แสดงความคิดเห็น