สยามรัฐ วันที่ 1 มีนาคม 2554

สังคมประชาเมือง


ช่วงนี้ใครนั่งจอทีวี  คงได้เห็นโฆษณารณรงค์ให้เยาวชน “โตไปไม่โกง” ที่กทม.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนในสังคม และเยาวชนมีค่านิยมที่ดีงาม  ซื่อสัตย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมี 4 เรื่อง ยักษ์กินเมือง  ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ  และยักษ์  งานนี้รองอีฟ-ทยา  ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯที่ดูแลโปรเจคนี้ย้ำว่าวันนี้ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญเปลี่ยนค่านิยมให้เยาวชน  สอนให้ซื่อสัตย์ไม่โกงกิน ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างด้วย…งานนี้ได้ยินมาว่าประชาชนสนอกสนใจอย่างมาก  และเชื่อว่า กทม.จะทำหลักสูตรนี้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง  แม้จะยังไม่เห็นผลในวันนี้  แต่เชื่อว่าในอนาคตเด็ก กทม. จะมีคุณภาพทั้งวิชาการ-จริยธรรม และจะนำประเทศให้ก้าวหน้าปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น

แสดงความคิดเห็น