รายการข่าวค่ำ NBT วันที่ 9 มีนาคม 2554

รายการข่าวค่ำ NBT โครงการโรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

One Response to “รายการข่าวค่ำ NBT วันที่ 9 มีนาคม 2554”

  1. avatar
    ขวัญเมือง
    08. มิ.ย., 2012 at 11:21 am #

    เมืองไทยจะได้เจริญพัฒนาก้าวไกลเพราะเด็กรุ่นใหม่โตไปไม่คดโกงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตนคนเก่าที่แสนเลวหมดไป

แสดงความคิดเห็น