ข่าวสด วันที่ 1 มีนาคม 2554

แยกประชาชื่น โตไปไม่โกง


“ โตไปไม่โกง ” นอกเหนือจากจะเป็นหลักสูตรสอนเด็กระดับอนุบาลถึง ป.3 ของโรงเรียนสังกัด กทม. 280 แห่งแล้ว ล่าสุด กทม.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) เปิดตัวโฆษณารณรงค์                “ โตไปไม่โกง ” ทั้งภภาพยนตร์โฆษณาสปอร์ตวิทยุและสื่อกลางแจ้ง

สำหรับสปอร์ตโฆษณาโทรทัศน์มีหลายตอนเช่นยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ เป็นต้น

เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.

การออกสปอตโฆษณาเหล่านี้ กทม.ให้เหตุผลว่า  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  กระตุ้นพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญช่วยสอนบุตรหลานให้มีค่านิยมที่ดีงาม  เติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม  และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยด้านคอร์รัปชั่น

ส่วนที่มาที่ไปของ “โตไปไม่โกงนี้”  ไม่ว่าจะเริ่มจากวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม หรือมุ่งสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

สิ่งที่สำคัญคือการดำเนินการปลูกสั่งสอนเด็กต่อไปอย่างต่อเนื่องจริงจัง

ให้พวกเขารู้ว่า  คนโกงสร้างความเสียหายให้กับประเทศมหาศาลแค่ไหน

ไม่ว่าจะเป็นการกินหัวคิว ฮั้วประมูล  ทุจริตจัดซื้อ  กักตุนสต๊อกสินค้าให้สินค้าขาดตลาด  เพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น ฯลฯ ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของคนขี้โกงน่ารังเกียจ  ที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อน

และสิ่งสำคัญที่สุดที่ กทม.ต้องเร่งดำเนินการ ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มเป็นตัวตั้งตัวตีสอนเด็ก “โตไปไม่โกง”

ดูแลบุคลากรในองค์กรของตัวเองไม่ให้เกิดการทุจริตคดโกง

จะได้เป็นตัวอย่างสอนเด็กได้ว่า  เรื่องไม่โกงสามารถทำได้จริง ไม่ใช่แค่วาทะหาเสียง หรือวาทะหลอกเด็ก

ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชา  เงินใต้โต๊ะ  เงินนอกระบบ  ฯลฯ

ไม่เช่นนั้นในที่สุดจะย้อนกลับไปบอกเด็กที่ได้เรียนหลักสูตร  “โตไปไม่โกง”  หรือบอกคนที่ดูสปอตโฆษณา  ว่ารอบตัวเขามีแต่คนขี้โกง  แถมยังโกหกเก่งอีกด้วย

ดังนั้นจึงต้องเริ่มกันที่กทม. ไม่โกงก่อนเป็นอันดับแรก

แสดงความคิดเห็น