ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2554

ทุ่มเทแรงการแรงใจให้หลักสูตร โตไม่โกง พอคืบหน้าตามเป้า รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชมคมนิด้า ในฐานะประธานพัฒนาหลักสูตร จึงมีแรงลุย white Thumb ครั้งที่ 2

แสดงความคิดเห็น