เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2554 หน้า 28

ใต้ฟ้ากรุงเทพ

วันนี้ คุณชายผู้ว่าฯ และ รองผู้ว่าฯ อีฟ ทยา ทีปสุวรรณ จะสวมบทคุณครู สอนน้อง ๆ หนู ๆ  วิชา “โตไปไม่โกง”   ที่โรงเรียนวัดปทุมวนาราม …เริ่มสร้างค่านิยมที่ดีตั้งแต่เด็ก ๆ ที่เป็นผ้าขาว  งานนี้ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันเพราะแม้แบบเรียนจะกลั่นกรองมาอย่างดีเลิศเพียงใด สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ “ผู้ใหญ่” ในวันนี้ มีจิตสำนึกที่ดี เป็นแบบอย่างให้เยาวชนซึมซับจริงหรือ ??…

แสดงความคิดเห็น