สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 มีนาคม 2554 หน้า 19

เด็กรุ่นไหม่อาสาแก้ปัญหาขี้โกง

วันนี้เด็กๆก็ช่วยแก้ปัญหาการโกงช่วยชาติได้” ซึ่งกทมและ ( (NIDA) จัดหลักสูตร “โตไปไม่โกง”เด็กระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1- 3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกว่า การโกงเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นภูมิต้านทานการคอร์รับชั่นได้ดีที่สุ ดเพื่ออนาคตคนไทยไร้คนโกง ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทั้งโรงเรียนและที่บ้านสนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.growinggood.org

แสดงความคิดเห็น