บ้านเมือง ฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2554 หน้า 12

โตไปไม่โกง - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. ทยา  ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯกทม. รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ จากนิด้า ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โตไปไม่โกง เพื่อตอกย้ำให้เยาวชนไทยมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เมื่อเร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็น