คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2554 หน้า 28

เปิดตัว - ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย ทยา  ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า  แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณารณรงค์โตไปไม่โกง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนต่อต้านคอร์รัปชั่น

แสดงความคิดเห็น