www.press.in.th ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

กทม.ร่วมกับ นิด้า จัดงานรวมพลัง โตไปไม่โกง

สะพานพระราม 8 – นางทยา ทีปสุวรรณ ( ที่ 4 จากขวา ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย  รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ( ที่ 3 จากขวา ) ประทานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า ) ร่วมกันจัดงานรวมพลัง white Thumb ครั้งที่ 2 เพื่อสือสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ให้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตร โตไปไม่โกง ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับนิด้าจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมกันนี้ได้แถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการหลักสูตรโตไปไม่โกง โดยมีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดดาวคนอง และโรงเรียนวัดบางสะแกในมาร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

แสดงความคิดเห็น