โพสต์ today 25 ม.ค. 54

ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง อยู่หลายเดือน เมื่อหลักสูตรคืบหน้าตามเป้าหมาย รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวทาการ ประธานศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า ในฐานะประธานพัฒนาหลักสูตร เลยหายเหนื่อยแถมยังมีแรงงานลุยต่อตั้งแต่ต้นปี ด้วยการจัดงานรวมพลัง White Thump ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่สวนใต้สะพานพระราม 8 เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ให้รู้จัดหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งแถลงข่าวความคืบหน้าหลักสูตร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร มาร่วมเป็นประธานในงาน

One Response to “โพสต์ today 25 ม.ค. 54”

  1. avatar
    น้องพลอย
    02. ก.พ., 2011 at 8:19 am #

    เราปลูกฝังเด็กโคไปไม่โกง แต่เราจะมีบทลงโทษผู้ใหญ่อย่างไรเมื่อเราจับได้ว่าเขาโกงใครก็ได้ช่วยตอบที0860943383

แสดงความคิดเห็น