แนวหน้า ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 13


ฝึกไว้ : ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดงาน white Thumb “ โตไปไม่โกง ” ครั้งที่ 2 ที่สวนหลวง ร. 9 โดยกทม.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )เดินหน้าใช้หลักสูตร คบเด็กสร้างชาติ “ โตไปไม่โกง ” สอนนักเรียนอนุบาล – ป. 3 ตั้งแต่ปลายปี 2553 ใน 280 โรงเรียนสังกัดกทม.

แสดงความคิดเห็น