เดลินิวส์ 27 ม.ค. 54

โตไปไม่โกง…. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดงานและร่วมแถลง “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ที่สวนสาธารณะ ใต้สะพานพระราม 8 ลุยขยายแนวคิดหลักสูตรสู่งวงกว้าง สร้างค่านิยมและจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั่น

แสดงความคิดเห็น