สยามรัฐ 27 ม.ค. 54

โตไปไม่โกง….ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานเปิดงานและร่วมแถลงข่าว “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะ ใต้สะพานพระราม 8 เพื่อขยายแนวคิดหลักสูตรสู่วงกว้าง  สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอรัปชั่นให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น