สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 10

เดินเครื่องหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ” เล็งขยายสู่วงกว้างต้านธุรกิจคอรัปชั่น

หลังจากเปิดตัวโครงการกระทั่งเตรียมความพร้อมของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาอย่างต่อเนื่องด้วยความใจจดใจจ่อของใครต่อใครหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของโปรเจกต์ อย่าง ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. ที่ดูเหมือนว่าผลงานด้านการศึกษา กรณีโครง การเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในสังกัดกทม.ไม่ค่อยจะเข้าตาสักเท่าใดนักเพราะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด ทำให้เด็กนักเรียนต้อง เสียโอกาสอย่างน่าเสียดาย

แต่สำหรับเรื่องของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ของโรงเรียนในสังกัดกทม.มีความ คืบหน้ากันแล้ว โดยล่าสุดหลักสูตรดังกล่าว ได้ถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนอนุบาล-ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกทม. 280 แห่ง เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับเยาวชน ขณะเดียวกันยังได้ขยายการเผยแพร่หลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นผ่านงานรวมพลัง White Thumb ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ที่สวนสาธารณะสะพานพระราม 8 โดยมี นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวัดดาวคะนองและโรงเรียนวัดบางสะแกใน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กล่าวว่า หลังจากนิด้าจัดส่งกล่องอุปกรณ์ที่บรรจุหลักสูตร หนังสือนิทาน ซีดีเพลงและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนเป้าหมายทั้ง 280 แห่งเรียบร้อยแล้วและทางโรงเรียนได้เริ่มทำการสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ผลตอบรับออกมาดีมาก เด็กๆ ชอบกันมาก เพราะวิธีการเรียนการสอนเน้นความสนุกสนาน ไม่เน้นการท่องจำ เด็กค่อยๆ ซึมซับผ่านนิทาน บทเพลง และกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างไม่เครียด ส่วนผลตอบ รับทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ก็มีครูและผู้สนใจเข้ามาชมและพูดคุยจำนวนมาก ครูหลายๆ ท่านทั้งจากเอกชนหรือแม้ แต่ครูจากโรงเรียนนานาชาติ โดยเฉพาะครู จากต่างจังหวัด สนใจที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ ซึ่งเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ยินดีให้เอาไปใช้ได้เลย ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและหลักสูตรได้จาก www.growinggood.org

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่าเป็นความตั้งใจของกทม.ที่ต้องการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ให้กับเด็ก ๆ จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งหลังจากที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน 280 แห่งแล้ว เป้าหมายต่อไปคือการขยายผลต่อ โดยจะมีการขยายการเรียนการสอนให้ครบทั้ง 436 โรงเรียนในสังกัดกทม.ในเดือนมี.ค.ถึงเม.ย.นี้ และต่อไปก็จะขยายไปยังนักเรียนระดับประถมปลาย ป.4-ป.6 รวมทั้งระดับมัธยม ศึกษาและอุดมศึกษาด้วย เพื่อให้ค่านิยมที่ดีซึมซับและปลูกฝังให้กับเด็กๆ เยาวชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และเพื่อให้หลักสูตรโตไปไม่โกงขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพิ่มขึ้น ทีมงานจึงได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในหลายๆ รูปแบบ อาทิ การจัดงานรวมพลัง White Thumb ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อสื่อสารไปยังโรงเรียน ผู้ปกครองและสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ยังเหลือการจัดงานรวมพลัง White Thumb อีก 3 ครั้งซึ่งจะจัดขึ้นภาย ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้จะมีการผลิตสื่อโฆษณา อาทิ ภาพยนตร์โฆษณา ป้ายบิลบอร์ด หนังสือพิมพ์ สปอตวิทยุ ออกตาม มาช่วยตอกย้ำด้วย

ขณะที่ ครูวิภาวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์จากโรงเรียนวัดดาวคนอง กล่าวว่า ตั้งแต่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ รู้สึกว่าเด็กๆ สนใจมาก ทุกครั้งที่สอน เขาจะสนุกและชอบ ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หลักสูตรนี้ทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เขาได้คิดด้วยตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดี ตอนนี้หลัก สูตรเพิ่งเริ่มต้น ถือว่าเป็นของเรื่องใหม่ของ ทั้งครูและนักเรียน ก็ต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไป การจะหวังผลคงต้องอาศัยเวลาแต่อย่างน้อยก็คาดหวังว่าเด็กๆ จะซึมซับสิ่งดีๆ ที่ครูสอนแต่ที่สำคัญต้องทำอย่างต่อเนื่อง การขยายผลการสอนไปในชั้นประถมปลาย มัธยมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าจบแค่ ป.3 แล้วหยุดจะไม่ต่อเนื่อง ยิ่งในยุคนี้มีสิ่งเร้ามากขึ้นกว่าในอดีตเยอะ

เช่นเดียวกับ ด.ญ.กัญญารัตน์ เนาว์แก้ว นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนวัดดาวคนอง กล่าวว่า เรียนหลักสูตรโตไปไม่โกงทุกวันพุธ วันละ 1 ชั่วโมง โดยคุณครูจะสอนให้พวกหนูเป็นคนดี ให้ความรู้เรื่องความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่โกหก เป็นวิชาที่หนูชอบเรียนเพราะ ไม่ต้องท่องจำ มีกิจกรรมสนุกๆ ให้ทำมาก มาย อุปกรณ์การเรียน หุ่นมือ ตุ๊กตาก็น่ารัก น่าสนใจ เพื่อนๆ ก็ชอบกันทุกคน

ทั้งนี้ กทม.และนิด้าได้เริ่มเปิดตัวหลักสูตรโตไปไม่โกงเมื่อเดือนมิ.ย.53 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่านิยมและ จิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งก่อนการ สอนจริง ทีมงานได้มีการเตรียมความพร้อม ในทุกๆ ด้าน ทั้งการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งเพลงสำหรับเด็กอนุบาลที่มีถึง 29 เพลง นิทานกว่า 50 เรื่อง พร้อมโปสเตอร์ ฯลฯ มีการอบรมครูผู้สอนทั้ง 1,440 คนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อบรมการใช้หลักสูตรให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษา นิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมายกว่า 1,000 คน

อนึ่ง เนื้อหาของหลักสูตรจะมุ่งสอน ให้เด็กยึดมั่นค่านิยม 5 ประการเพื่อต่อสู้กับ คอร์รัปชั่น ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบและเป็นอยู่อย่างพอเพียงสำหรับวิธีการเรียนการสอน จะสอนผ่านบท เพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้น การท่องจำ โดยจะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งวิชา เรียนสัปดาห์ละครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปี การศึกษา ผู้สนใจดาวน์โหลดบทเรียน เพลง ฯลฯ ได้ที่ www.growinggood.org และพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ www. facebook.com/GrowingGood และ http://twitter.com/growinggood

แสดงความคิดเห็น