ภาพงานแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการ “โตไปไม่โกง”

ภาพงานแถลงข่าวความคืบหน้าของโครงการ “โตไปไม่โกง” และกิจกรรมรวมพลัง White Thumb “โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 2 ที่สวนสาธารณะใต้สะพานพระราม ๘

แสดงความคิดเห็น