บางกอกทูเดย์ 28 ม.ค.-3 ก.พ.54

ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติโตไปไม่โกง อยู่หลายเดือน เมื่อหลักสูตรคืบหน้าตามเป้าหมาย รศ.จุรี  วิจิตรวาทการ ประธานศุนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ในฐานะประธานพัฒนาหลักสูตร เลยหายเหนื่อย แถมยังมีแรงลุยงานต่อตั้งแต่ต้นปี ด้วยการจัดงาน รวมพลัง White Thump ครั้งที่ 2

แสดงความคิดเห็น