คม ชัด ลึก 27 ม.ค. 54

กทม. ขยาย “โตไปไม่โกง”

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงโครงการ “โตไปไม่โกง” ว่า ปีนี้ กทม.จะขยายการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกงไปสู่ชั้น ป.4-ป.6 และรองผู้ว่าฯ มีนโยบายไปสู่ชั้น ม.ต้นและม.ปลาย ทั้งนี้ ได้คุยกับ รมว.ศึกษาธิการขอให้นำหลักสูตรไปขยายผลในโรงเรียนสังกัด ศธ. โดยดาวน์โหลดหลักสูตรและสื่อการสอนได้ที่ www.growinggood.org

แสดงความคิดเห็น