ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 26

ไม่โกง - รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า ร่วมกับกทม. จัด “ white Thumb  ครั้งที่ 2 ” เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง ถึงหลักสูตร “ โตไปไม่โกง ” ร่วมต่อต้านคอรัปชั่นในสังคม เมื่อเร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็น