กรุงเทพธุรกิจ 27 ม.ค. 54

โตไปไม่โกง….. เด็กนักเรียนในสังกัดกทม. ร่วมงานแถลง โตไปไม่โกง พร้อมร่วมทำกิจกรรม โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ใช้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปใม่โกง สอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 อย่างเป็นทางการ ใน 280 โรงเรียนสังกัดกทม.

แสดงความคิดเห็น