โพสต์ Today 21 ม.ค. 54

growinggood

ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง อยู่หลายเดือน เมื่อหลักสูตรคืบหน้าตามเป้าหมาย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิด้า ในฐานะประธานพัฒนาหลักสูตร เลยหายเหนื่อย แถมยังมีแรงลุยงานต่อตั้งแต่ต้นปีด้วยการจัดงาน รวมพลัง White Thumb ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ม.ค.นี้ ที่ใต้สวนสะพานพระราม 8

แสดงความคิดเห็น