โพสต์ Today ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2554

ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง อยู่หลายเดือน เมื่อหลักสูตรคืบหน้าตามเป้าหมาย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคมนิด้า ในฐานะประธานพัฒนาหลักสูตร เลยหายเหนื่อย แถมยังมีแรงลุยงานต่อตั้งแต่ต้นปี ด้วยการจัดงานรวมพลัง White Thumb ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่สวนใต้สะพานพระราม 8 เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคม ให้รู้จักหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งแถลงข่าวความคืบหน้าของหลักสูตร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร มาร่วมเป็นประธาน

แสดงความคิดเห็น