หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ร่วมงานประชุมต่อต้านการทุจริต


ศูนย์ฯ สิริกิติ์
- ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย (ที่ 3 จากขวา) และ ดร. ศุทธนา  วิจิตรานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) คณะกรรมดำเนินการร่างหลักสูตรโตไปไม่โกง พร้อมด้วย นายโกสิน เทศวงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร แสดงนิทรรศการหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 2553 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กระทรวงยุติธรรม และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนในหลักสูตรโตไปไม่โกง

แสดงความคิดเห็น