ความในใจของคุณครู ฯ 8

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 176

ครู เป็นอาชีพที่ฝันไว้ตั้งแต่เด็ก วันนี้ฝันเป็นจริง จะตั้งใจทำงาน
เหมือนกับที่ฝันไว้ เพื่อพัฒนาเด็กในวันนี้ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าค่ะ

ข้อความในใจที่ 177

ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ที่มีความตั้งใจจัดกิจกรรม และหลักสูตรนี้ขึ้นมา
เชื่อเถอะค่ะ ว่ากิจกรรมเหล่านี้ไม่สูญเปล่าแน่นอน ขอสัญญาค่ะ

ข้อความในใจที่ 178

จะต้องนำไปปลูกฝังให้กับเด็กของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่มีคุณธรรม จริยธรรมทั้ง
5 ประการ เพื่อเด็กจะได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม ขอบคุณผู้ดำเนินงานทุกท่าน

ข้อความในใจที่ 179

ดีใจที่ได้มีอาชีพเป็นครู และการแนะนำสั่งสอนให้เขาเป็นคนดี ในอนาคตเมื่อเขา
โตขึ้นและเป็นคนดี แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตสมดังเป้าหมายของเราแล้ว

ข้อความในใจที่ 180

ภูมิใจกับอาชีพครูที่ได้สั่งสอน อบรม เพาะบ่มความดีงามให้กับเยาวชน
ของชาติ ขอบคุณที่ให้โอกาสได้รับความรู้ ในการอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณมาก

ข้อความในใจที่ 181

แด่เธอ…ผู้เป็น… ลูกศิษย์… ด้วยความผูกพันธ์

ข้อความในใจที่ 182

ความสุขของครู คือการที่เห็นลูกศิษย์ของครูโตขึ้นพร้อมกับการสะสมสิ่งดีๆในตนเอง
ทำหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป รักลูกศิษย์ทุกคน

ข้อความในใจที่ 183

30ปีแห่งความเป็นครู รู้สึกประทับใจ ที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
และมีความสุขที่ได้เห็นลูกศิษย์มีความสุข สนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส เวลาที่ครูสอน

ข้อความในใจที่ 184

ขอบคุณทุกท่านที่นึกถึงประเทศชาติ และนึกถึงอนาคตของชาติ ดีใจมากที่คิดแบบเราหลายๆคน

ข้อความในใจที่ 185

อยากให้เด็กไทยรักชาติไทย เคารพในสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย

ข้อความในใจที่ 186

ถึง…ตาตา..ออโต้ ลูกรักของคุณแม่ แม่จะไปสร้างลูก…ปลูกฝังลูกให้เป็นคนดี โตไปไม่โกง
เป็นคนดีของสังคม ก่อนที่คุณแม่จะไปสั่งสอนเด็กคนอื่นๆ สืบต่อไป ในวันข้างหน้าตามหลักสูตรโตไปไม่โกง

ข้อความในใจที่ 187

สอนเด็กๆมา 17 ปี ครูมีความตั้งใจอยากสอนเด็กให้เป็นคนดี รักชาติไทย รักพระเจ้าอยู่หัว
ไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย เหมือนคนยุคนี้ อยากให้รักความเป็นไทยไม่นิยม หรือทำตัวเลียนแบบชาติใด
สอนให้เด็กภูมิใจในชาติ ช่วยกันกอบกู้ความเป็นไทย ไม่มีนิสัยโกงชาติบ้านเมือง

ข้อความในใจที่ 188

ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน

ข้อความในใจที่ 189

เด็กดีต้องไม่โกง เด็กชอบโกงเป็นเด็กไม่ดี จะทำดี ไม่โกง อยู่ที่ครู และพ่อแม่

ข้อความในใจที่ 190

เด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ ต้องเริ่มจากการปลูกฝังที่ดี และโครงการ
โตไปไม่โกง ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีค่ะ ที่ควรปลูกฝังให้เด็ก

ข้อความในใจที่ 191

อยากให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ เด็กรับผิดชอบกับหน้าที่ของเขา ครูรับผิดชอบกับการสอน
และเวลาให้กับเขา ผู้บริหารรับผิดชอบกับความเป็นธรรม กับการดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ข้อความในใจที่ 192

ข้าพเจ้า ภูมิใจในอาชีพที่ข้าพเจ้าได้มีกาสได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้กับเด็กอนุบาลตลอดเวลา 9 ปี บ่อยครั้งที่ท้อแท้จากคำพูดครูที่สอนชั้นประถมศึกษาว่าครูอนุบาลสบาย ข้าพเจ้าไม่ใส่ใจ แล้วเมื่อถึงวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้สบาย อยากให้ครูประถมตระหนักถึงงานของครูอนุบาล

ข้อความในใจที่ 193

ฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตรทางการศึกษา จากที่ก้าวเข้ามารับบทบาทของครู
ได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆมากมาย แต่สิ่งที่ครูคนนี้สะท้อนใจถึงผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าเด็กต้องการอะไร

ข้อความในใจที่ 194

คุณครู ภูมิใจมากที่ได้เป็นครูคนแรกของเด็กๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูสามารถทำได้ หรือหามาได้
คุณครูเต็มใจที่จะทำ ถึงเหนื่อยใจ เหนื่อยกาย แต่คุณครูก็ไม่เคยท้อ เพื่อให้ลูกของคุณครู
รับสิ่งดีๆ และเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป

ข้อความในใจที่ 195

ขอให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เป็นแบบอย่างที่ดี กับเด็ก ไม่โกง ไม่กิน มีความยุติธรรม มีความคิด สร้างสรรที่ดี พาประเทศเจริญ

ข้อความในใจที่ 196

ขอบคุณแทนเด็กๆทุกคน จากใจ

ข้อความในใจที่ 197

เราจะขอบคุณถ้าผู้บริหารทุกระดับเห็น และให้ความสำคัญต่อการจัดการ
สอนในระดับอนุบาลอย่างจริงใจ จริงจัง และตลอดไป ขบคุณแทนเด็กๆทุกคนค่ะ

ข้อความในใจที่ 198

อยากให้เด็กทุกคนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ โดยปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของตน เมื่อโตไปจะได้เป็นเด็ก โตไปไม่โกง

ข้อความในใจที่ 199

การสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นสิ่งที่ยากลำบาก ต้องใช้ความอดทน
และรอคอยต่อผลของงานที่เราตั้งใจสร้างไว้ และแน่นอนครูต้องยากให้ นร., ผู้ปกครง
ผู้บริหารและสังคม เข้าใจความเป็นครู และความเป็นคนของครูทุกๆคน

ข้อความในใจที่ 200

ครูเป็นบุคคลที่สำคัญ ต่อการสร้างชาติ เพื่อให้มีความสงบสุข น่าอยู่ น่าอาศัย จะตั้งใจทำงาน
และเป็นครูที่ดีค่ะ ดีใจภูมิใจมากที่ได้มาร่วมอบรม คุณครูทุกท่าน วิทยากรทุกท่าน น่ารักมากค่ะ

2 Responses to “ความในใจของคุณครู ฯ 8”

 1. avatar
  Varahrat A.
  26. ธ.ค., 2010 at 10:46 am #

  ได้อ่านความในใจของคุณครูแล้วยังเบาใจว่าประเทศไทยยังมีความหวังเพราะความในใจของคุณครูที่แท้จริงเหล่านี้จะต้องมีอีกมาก ผมไม่เคยมีอาชีพเป็นครูแต่ผมมีความเชื่ออยู่ตลอดชีวิตว่า “อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีเกียรติ์”ดังความในใจที่188ว่าไว้ครับ

 2. avatar
  น้องพลอย
  24. ม.ค., 2011 at 8:35 am #

  เมื่อมีโครงการดี ๆเกิดขี้นผู้ใหญ่ต้องให้คำตอบกับเด็กๆได้เมื่อเขาถาม ว่าทำไมและทำไมผู้ใหญ่จีงทำเสียเองเหมือนที่ดิฉันยังหาคำตอบให้ลูกไม่ได้ว่าทำไม ช่วยหาคำตอบให้ด้วยติดต่อแม่น้องพลอย 086 0943383

แสดงความคิดเห็น