ความในใจของคุณครู ฯ 7

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 151

มีความภูมิใจ/ ดีใจมาก ในการสร้างชาติให้มีความรัก ความปรองดองกันของคนไทยทุกคน

ข้อความในใจที่ 152

ภูมิใจที่ได้เป็นครู ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย จะตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์ตัวน้อยให้เป็นเด็กดี

ข้อความในใจที่ 153

  อยากให้ครูเป็นครูด้วยใจ มิใช่ธุรกิจ อยากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงใจครูรุ่นเก่า
แม้ไม่เท่าทันเทคโนโลยี แต่ก็ยังมีคุณค่าที่จริงใจต่อเด็ก อย่างแท้จริง จะดีใจที่ศิษย์ได้ดี

ข้อความในใจที่ 154

จากประสบการณ์การสอน 5 ปี มีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกอาชีพครู ถึงแม้จะท้อแท้บ้าง
แต่ก็มีความดีใจ พอใจที่ได้มีโอกาสสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพราะการสอนในระดับปฐมวัย
   เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการศึกษาของเด็ก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้งประเทศต่อไป

ข้อความในใจที่ 155

ถึงลูกศิษย์น้อยๆของครูตั๊ก ครูดีใจที่ได้สอนลูกศิษย์ตัวน้อยของครูทุกๆคน บางคนก็เป็นเด็กดีน่ารัก
    ไม่ทำความลำบากใจให้กับคุณครู และบางคนที่พาเรื่องราวต่างๆที่อาจทำให้ครูได้ปวดหัวบ้าง
    แต่รู้ไหม ครูรักลูกศิษย์น้อยๆของครูทุกคน ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีของประเทศไทยค่ะ

ข้อความในใจที่ 156

การพัฒนาเด็ก กทม. ยากมาก ต้องสอนตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า
ประทะบ่อยกับผู้ปกครองที่ไม่มีความรู้ แต่อวดรู้ แต่ก็ไม่ท้อ เพราะยัง
มีเด็กหลายคนรอการช่วยเหลืออยู่ “มุ่งพัฒนาเด็กตามฝันของครู”

ข้อความในใจที่ 157

จากการได้รับการอบรม 19-20 จะนำความรู้ ไปพัฒนาเด็ก
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ถูกต้องที่ดีต่อไปจากการอบรมในครั้งนี้

ข้อความในใจที่ 158

เป็นหลักสูตรที่ดี และสัญญาว่าจะนำไปใช้เพื่อให้เด็กเป็นคนดี “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 159

ขอบคุณที่ทำให้เกิดมาเป็นคุณครูสอนเด็กๆที่จะเติบโตเป็นคนดีของพ่อแม่ และประเทศชาติ

ข้อความในใจที่ 160

    ขอบคุณมากๆ ที่เห็นความสำคัญของเด็กอนุบาล
และครูอนุบาลอย่างพวกเรา ซึ่งผู้บริหารมักจะมองไม่เห็น ขอบคุณค่ะ

ข้อความในใจที่ 161

ดีใจมากจากการปลูกฝังให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ เมื่อวันหนึ่ง
ลูกศิษย์กลับมาหา และบอกคุณครูว่า คุณครูครับ ตอนนี้ผมเป็นอัยการแล้วครับ

ข้อความในใจที่ 162

ครูอยากจะบอกเด็กๆว่า ถ้าหนูเป็นเด็กดีได้ในวันนี้
ครูเชื่อว่าหนูโตไปก็จะเป็นเด็กที่ไม่โกงอย่างแน่นอน

ข้อความในใจที่ 163

ครูไม่รู้ว่าการที่ครูใจดีกับเด็กๆไม่ตี ไม่ดุถ้าไม่จำเป็น จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กหรือไม่ แต่ครูคิดในทางของครูว่า เด็กถ้าเราพูดคุยด้วยใจจริง สอนด้วยความรัก ความเมตตา ต่อศิษย์ เด็กๆก็จะเป็นเด็กที่ดีได้ ถึงแม้ว่าจะเพิ่งเป็นครูได้ไม่นาน ครูเคยเห็นครูท่านอื่น ทั้งตี ทั้งทุบ ทั้งด่า ดูแล้วก็สลดใจอย่างยิ่ง ครูรักเด็กๆที่ครูสอนทุกคน

ข้อความในใจที่ 164

ขอบคุณครูที่สอนให้เราได้เป็นครู ครู1คน สอนความดีให้เด็กทุกคนได้

ข้อความในใจที่ 165

  มีพลังใจจะสู้ต่อไป เพื่อเด็กไทยที่จะไม่โกง
อยากให้มีกิจกรรมดีๆต่อไปเรื่อยๆ อย่าเหมือนไฟไหม้ฟางค่ะ

ข้อความในใจที่ 166

เราเคยสัญญากับในหลวงว่า “เราจะสอนเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศีล 5 ตลอดไป”
และยังรักษาสัญญานั้นเสมอ นี่คือสิ่งที่เราจะทำถวายพ่อหลวงให้สมกับเราเป็นข้าของแผ่นดิน

ข้อความในใจที่ 167

ขอบคุณ เพื่ออนาคตของชาติ ถ้าเด็กมีพื้นฐานที่ดี มีคุณธรรม โตไปจะได้เป็นคนดี ประเทศเราจะเต็มไปด้วย คนดีแสนสุขใจ ขอบคุณทีมงานทุกคน ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด จะกลับไปปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็กโตไปไม่โกง

ข้อความในใจที่ 168

มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ และได้รู้จักหลักการสอนเด็ก เข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็ก ที่จะทำให้เด็กมีพื้นฐานในการเป็นเด็กดี “โตไปไม่โกง” และขอขอบคุณวิทยากรทุกๆท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ข้อความในใจที่ 169

อยากให้ผู้ปกครองเด็ก ดูแลลูกหลานของท่านมากกว่านี้
มอบความรักให้เด็กมากกว่านี้ อย่าเลี้ยงเด็กของท่านด้วยเงิน

ข้อความในใจที่ 170

โตแล้ว ต้องไม่โกงนะจ๊ะ

ข้อความในใจที่ 171

การจะปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีนั้น ไม่ใช่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หากแต่อยู่ที่ทุกคนทุกฝ่าย ในฐานะที่เป็นครูคนหนึ่ง มีบทบาทที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี เพื่อความเจริญของประเทศไทย ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

ข้อความในใจที่ 172

ขอบคุณวิทยากรทุกๆท่าน ขอบคุณคุณครูทุกคน ขอบคุณบุคลากรของนิด้า และคุณครู
    ทั่วประเทศที่ช่วยกัน สร้างคนให้ได้เป็นคน ขอจงช่วยกันสืบสานต่อเพื่อเด็กๆของเราต่อไป

ข้อความในใจที่ 173

คำว่าครู ไม่ใช่เพียงบุคคลที่ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อ แม่
    ที่ต้องอบรมสั่งสอน และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กๆ จึงเรียกว่า ครู โดยแท้จริง

ข้อความในใจที่ 174

คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง เป็นสิ่งที่ดีมากที่ใฝ่ฝันอยากเห็นเมืองไทยที่สงบสุขร่มเย็น ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง แต่อยากให้หลักสูตรแบบนี้น่าไปพัฒนาผู้บริหารบ้านเมือง เพราะต้องเริ่มจากแบบอย่างที่ดี เด็กถึงจะไม่โกง

ข้อความในใจที่ 175

ทำงานเริ่มตั้งแต่ครูพี่เลี้ยง จนถึงปัจจุบันนี้ รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติกับตัวเอง และครอบครัว ได้ให้ความรู้ ได้แก้ปัญหาในด้านการเรียน และด้านพฤติกรรมของนักเรียน แก้ไขให้เห็น มีความพร้อมในด้านต่างๆ ในทิศทางที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น