ความในใจของคุณครู ฯ 6

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 126

เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเราปลูกฝังเด็กๆให้ดีตั้งแต่เล็ก สิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเด็ก
ไปยังโต ถ้าเด็กดีก็จะส่งผลมาสู่ตอนโต เพื่อให้ประเทศชาติของเราดีขึ้น

ข้อความในใจที่ 127

ขอให้เด็กๆทุกคนของคุณครูเป็นเด็กดี รักในประเทศชาติ “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 128

ถึงแม้พวกเธจะดื้น ซน ไม่มีระเบียบ สกปรก เรียนไม่รู้เรื่ง ครูคอยจ้ำจี้จ้ำไขพวกเธอ ตีพวกเธอ
ด่าพวกเธอ แต่พวกเธอรู้ไหม ครูเสียใจ และสุดท้ายพวกเธอคือ ลูกครู ยุ เสมอ

ข้อความในใจที่ 129

ความรู้สึกของข้าพเจ้ากับลูกศิษย์- ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าจะสอนลูกศิษย์ให้คุ้มกับเงินเดือน
หรือรับเงินเดือนแล้วให้คุ้มกับการสอนลูกศิษย์ เพราะมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆ มันป็นการสอน
ที่คุ้มค่าอย่างมหาศาลเหลือเกินที่ข้าพเจ้าได้มอบให้กับศิษย์ รุ่นแล้วรุ่นเล่า และจะมีลูกศิษย์
แวะเวียนมา เยี่ยมเยือนอยู่ร่ำไป

ข้อความในใจที่ 130

อยากบอกกับทุกคนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ว่าคุ้มค่ามาก ดีมากเลยค่ะ และจะ
นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู และนำหลักการดีๆนี้ ไปอบรมสอนเด็กให้เป็นเด็กดีของ
ชาติ ในหัวข้อ “โตไปไม่โกง” ขอบคุณมากๆค่ะ

ข้อความในใจที่ 131

ครูตั้งใจสอนหนูทุกๆคนให้เป็นเด็กดี เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม พร้อมด้วยคุณลักษณะสำคัญ
5 ประการ เด็กๆทุกคนขอให้ตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่คุณครูจะมอบให้ ขอให้ผู้ใหญ่ทุกๆคน เห็น
ความสำคัญของเด็กๆทุกคน และร่วมมือกัน สร้างเด็กๆ ทุกคนให้เป็นคนดีของสังคม

ข้อความในใจที่ 132

จิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียสละ ความยุติธรรม อย่าเห็นแก่ตัว

ข้อความในใจที่ 133

ภาคภูมิใจกับการสร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่งที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ข้อความในใจที่ 134

อยากให้เด็กโตขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีหน้าที่การงานที่ดี
เป็นคนดีของสังคม รู้จักช่วยเหลือ และทำประโยชน์ให้สังคม

ข้อความในใจที่ 135

มีความรู้สึกดีใจ ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
และเป็นแม่ที่มีลูก และลูกศิษย์ที่น่ารักมาก

ข้อความในใจที่ 136

ครูคือผู้สร้าง สร้างทุกอย่างในสังคม สร้างสรรค์สิ่งดีงามด้วยสองมือ เพื่อชีวิตน้อยๆ
จะได้เติบใหญ่เป็นคนดี แต่อุปสรรคมากมายเหลือเกิน แต่ต้องสู้ๆๆๆ เพื่อพ่อหลวงของเรา

ข้อความในใจที่ 137

เหนื่อยกับการสอนเด็กมากๆ แต่มีความสุขเมื่อเห็นเขาหัวเราะ และทำในสิ่งที่ครูสอนได้

ข้อความในใจที่ 138

ด้วยความจริงใจของคุณครู ครูภูมิใจมากที่สอนเด็กปฐมวัยปีที่1 สอนจากที่เขาไม่รู้อะไรเลย
ไม่มีระเบียบ ไม่มีความอดทน ให้เขามีระเบียบวินัย มีความอดทนรอคอยได้ และที่สำคัญ
เขาเป็นคนดี และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้น

ข้อความในใจที่ 139

ขอให้เด็กๆทุกคน “โตไปไม่โกงนะคะ” นะคะ

ข้อความในใจที่ 140

ฉันจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพื่อลูกศิษย์ที่รอฉันอยู่ที่โรงเรียน
เพื่อให้เขาเป็นคนดีที่มีค่าของสังคม ครูแก่ๆ

ข้อความในใจที่ 141

โชคดีที่ได้เป็นครู ได้มาเจอเด็กๆที่น่ารัก ซุกซน
ได้ใช้ความสามารถของตนเองพัฒนาเด็กไปในทางที่ดี

ข้อความในใจที่ 142

ครูคนหนึ่ง ฝันไว้ว่าเด็กที่ครูเคยสอน จะเป็นคนดีประสบผลสำเร็จในชีวิต
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ทุกสิ่ง มีจิตใจแห่งคุณธรรม อยู่อย่างสงบสุขในสังคมได้

ข้อความในใจที่ 143

ภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู ได้อบรมสั่งสอนเด็กๆให้เป็นคนดีต่อสังคม ประเทศชาติต่อไป

ข้อความในใจที่ 144

รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสอนลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ได้เห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
เป็นคนดีของสังคม ถึงจะยากลำบาก เหนื่อยในหลายๆครั้ง ครูก็ยินดีค่ะ

ข้อความในใจที่ 145

การสร้างคนเป็นเรื่องยาก แต่การสร้างคนดี เป็นเรื่องที่ยากกว่า
ดีใจที่มีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมองเห็นปัญหานี้ และอยากแก้ไข ขอเป็นกำลังใจค่ะ

ข้อความในใจที่ 146

อยากพูดกับคนไทยทุกคนว่า เรามารักกัน
เพื่อพ่อหลวงของเราได้ไหม ขอให้เรามีแค่สีแห่งความเป็นไทยเถิด

ข้อความในใจที่ 147

อยากให้เด็กๆทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นคนดีของพ่อแม่
รักและรับผิดชอบต่อสังคม รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักชาติของเรา โตไปไม่โกง

ข้อความในใจที่ 148

ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ทีคุณมอบให้ ที่ไม่ได้จบปฐมวัย แต่จะพยายามสร้างเด็กให้เป็นเด็กดี

ข้อความในใจที่ 149

อยากให้ผู้นำแต่ละองค์กร เป็นแบบออย่างที่ดีให้กับเด็ก ผู้สร้างอนาคตของชาติ
เป็นคนดีพัฒนาสังคมเสียสละ ซื่อสัตย์ สามัคคี เพื่อประเทศชาติ

ข้อความในใจที่ 150

รักประเทศไทย รักอาชีพครู ภูมิใจมาก ขอบคุณผู้จัดกิจกรรมทุกคน ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น