กรุงเทพธุรกิจ 27ก.ย.53

ถนนรอบเมือง

พร้อมแล้วสำหรับไอเดียแปลก รศ.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย เลยประกาศความพร้อมจัดงานรวมพลัง White Thumb นำร่องหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ณ หอศิลปวัมนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเกณฑ์ผู้บริหารทางกรุงเทพมหานคร นิด้า ครูและนักเรียน มารวมพลัง ก่อนที่จะใช้สอนอย่างเป็นทางการกับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น งานนี้ “มโนมัย” ว่าคงใช้เวลาอีกนานกว่าจะเห็นผล แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

แสดงความคิดเห็น