ความในใจของคุณครู ฯ 3

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 51

“เหนื่อย” แต่รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์
    เติบโตแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ สัญญาว่าจะเป็นครูที่ดีเท่าที่จะทำได้

ข้อความในใจที่ 52

ภูมิใจในอาชีพ และวิชาชีพครู แม้จะมีบางคนว่าก็ตาม…อยากให้ผู้บริหารทุกระดับเห็น
ความสำคัญของเด็กระดับปฐมวัย ในการส่งเสริมการพัฒนาการของตัวเด็ก เพื่อสู่อนาคต
ของเด็ก ไม่ใช่เพียงแต่โครงการมาเพื่อสร้างผลงาน อยากให้เด็กได้รับผลประโยชน์จริงๆ

ข้อความในใจที่ 53

เด็กน้อยในอ้อมกอดของคุณครู อยากให้หนูเป็นเด็กดี และมีความสุขในการดำเนินชีวิต
      ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้า ก้าวแรกที่หนูเดิน อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไป

ข้อความในใจที่ 54

แบบอย่างที่ดี ดีกว่าร้อยคำสอน โตขึ้นจะเป็นคนดี ไม่โกง

ข้อความในใจที่ 55

ขออธิษฐานจิต ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคน เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม ไม่เป็นภาระของสังคม

ข้อความในใจที่ 56

  “เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี
    สังคมที่หล่อหลอมบุตรหลานของเรา ก็จะเป็นสังคมที่ดี ขอให้ผู้นำ/ ผู้บริหารของประเทศ
ควรจะเป็นแบบอย่างก่อน ไม่ใช่คิดเพียงนโยบาย และแปลงงบประมาณมาเพื่อเป็นการสร้างภาพ

ข้อความในใจที่ 57

ครูอยากให้ลูกศิษย์ของครูเป็นผู้ใหญ่ และใหญ่จริงๆ ด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเป็นดนดี

ข้อความในใจที่ 58

ตั้งใจมุ่งมั่นสั่งสอนเด็ก มีจิตสำนึก รักชาติอย่างแท้จริง

ข้อความในใจที่ 59

ความรู้สึกที่มาอบรมในวันนี้ ได้เพื่อนใหม่ๆ ได้ความรู้ “คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง” ซึ่งจะนำ
   ความรู้ เหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนของเราได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อความในใจที่ 60

ตั้งแต่ก้าวผ่านเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการสอน รู้สึกว่า รักและชอบในอาชีพนี้มาก
โดยเฉพาะเวลาที่เด็กเรียกว่า “คุณครู” จะรู้สึกว่าประทับใจมาก และเห็นเด็กที่โตขึ้น
ไปเรื่อยๆ และกลับมาหาเราอีกครั้ง รู้สึกปลาบปลื้มใจมาก รักและชอบในอาชีพนี้ค่ะ

ข้อความในใจที่ 61

1 คน 1 แบบ ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนสังคมนี้ด้วยความรัก
  เพราะความรักชนะทุกสิ่ง เด็กสร้างได้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อ

ข้อความในใจที่ 62

ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่มีแนวคิด และไม่ละเลยต่อสังคมไทย คำว่า “โกง” คือโรคร้ายแรง
ของสังคมไทยขอท่านจงเป็นหมอช่วยเยียวยา ครูจะเป็นผู้ฉีดภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในมือทุกคน
                                ขอบคุณแทนคนไทยทุกคน

ข้อความในใจที่ 63

อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เติบโตขึ้นในวันข้างหน้า อยากให้เป็นคนดีของสังคม
        ของครอบครัว ของพ่อแม่ และของคุณครู ด้วยความปรารถนาดี

ข้อความในใจที่ 64

อยากให้ผู้ใหญ่ไม่โกง ให้เป็นตัวอย่างแก่เด็ก แล้วเด็กก็จะได้เห็นตัวอย่าง
เด็กก็จะทำตาม และต่อไปประเทศไทยในอนาคตก็จะไม่มีคนโกง และคุณครู
ก็ไม่จำเป็นต้องมาอบรมเรื่อง โตไปไม่โกง และเด็กก็จะไม่รู้จักคำว่าโกง

ข้อความในใจที่ 65

สำหรับตัวเองคอยโอกาสนี้มานาน ได้มีโอกาสสร้างเด็ก ปั้นเด็ก เรื่องสำนึก “รักชาติ”
ตรงไปตรงมา บอกกับเด็กๆ เสมอว่า “เป็นเด็กดีของพ่อแม่ และเหนือสิ่งอื่นใด ต้องเป็น
คนดีของสังคม และทำให้ชาติของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไป”

ข้อความในใจที่ 66

รู้สึกภูมิใจและศรัทธาในอาชีพครูมากที่สุด จะสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป

ข้อความในใจที่ 67

อยากพัฒนาให้เด็กทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ อยากให้เด็กที่ขาดความอบอุ่นครอบครัวแตกแยก ให้มีความสุข อยากให้ครูทุกท่านมีความอดทนในการพัฒนาเด็ก กทม.
ให้มีความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ

ข้อความในใจที่ 68

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม ช่วยสร้าง และปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
      ให้กับเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่จะเติบโตเป็นคนดีที่สร้างสิ่งดีให้กับสังคม

ข้อความในใจที่ 69

แม้ไม่ได้เป็นนางงาม แต่ฉันก็รักเด็กได้ ดีใจที่ได้เป็นคุณครูอนุบาล
             ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ฉันได้มายืน ณ จุดนี้

ข้อความในใจที่ 70

แม้ว่า … คุณครูจะเปลี่ยนแปลงเด็กๆได้เพียงกลุ่มเล็กๆ แต่ครูคิดว่าคุณครู
      จะพยายามทำให้เด็กของครูเป็นเด็กดีของสังคมต่อไป ครูสัญญา

ข้อความในใจที่ 71

      “ภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ครูฝึกคนๆหนึ่งให้เป็นคนดี
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ข้อความในใจที่ 72

ดิฉันดีใจ ที่มอบสิ่งดีๆให้เด็ก และก็ภูมิใจที่เด็กที่เราอบรมสั่งสอน
โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่คดโกงประเทศชาติ
   ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมโครงการนี้ ถือเป็นความโชคดีมากๆ

ข้อความในใจที่ 73

อยากให้เด็กเป็นคนดี

ข้อความในใจที่ 74

มีความประทับใจกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะนำไปสร้างเด็กให้เป็นคนดีของชาติต่อไป

ข้อความในใจที่ 75<

รักเด็กมาก บางครั้งครูอาจจะโมโห ลืมตัว และเผลอตี แต่ครูก็แอบไปยืนร้องไห้ ครูขอโทษนะคะ
ที่ตีเพราะอยากให้รู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้อง อยากให้ผู้นำประเทศได้ช่วยเหลือครู ทั่วประเทศโดยเฉพาะ
ครู กทม. ลำบากมาก ค่าครองชีพ 8 เดือนถึงได้ รอนานมาก

7 Responses to “ความในใจของคุณครู ฯ 3”

 1. avatar
  ครูแต
  14. ก.ย., 2010 at 8:17 pm #

  กทม. เมืองหลวง แต่ครู กทม. ลำบากมากกว่า สพท. อยากให้ดูแลสวัสดิการด้านที่พักของครูผู้น้อย เงินเดือนน้อยๆ บ้าง แถมปิดเทอมทีไร ค่าครองชีพที่ได้ต้องรอสี่ห้าเดือน….ที่สำคัญนะคุ ค่าเช่าบ้านกะอาหาร เรารอสี่เดือนจ่ายไม่ได้ …

 2. avatar
  วรพจน์ พัดทอง
  22. ก.ย., 2010 at 9:07 am #

  คนไทยสมัยนี้รู้จัดสิทธิ์ที่จะได้ แต่ไม่รู้จักหน้าที่ที่จะต้องรับใช้สังคม

 3. avatar
  ครูวรพจน์ พัดทอง
  22. ก.ย., 2010 at 9:12 am #

  อย่าสอนให้เด็กรู้จักแต่ว่าเป็นแต่ผู้รับแต่ฝ่ายเดียว ต้องสอนและสอดแทรกให้รู้จักหน้าที่ของตนต่อสถานบัน ชุมชน สังคมและประเทศ (สร้างจิตสำนึก ไม่ใช่สร้างแต่ความถูกใจ)

 4. avatar

  “อยากให้เด็กมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ รู้จักพอใจในสิ่งตนเองมี ไม่อยากให้เด็กคิดแต่ว่าในสังคมนี้มีแต่ความเหลื่อมล้ำ และมีแต่ความพยายามที่จะทำให้ทัดเทียมผู้อื่น อันที่จริงความเหลื่อมล้ำมันมีมาตั้งแต่เราเกิดแล้วหละ ถ้าทุกคนเลือกเกิดได้ก็คงไม่มีใครอยากลำบาก การที่เด็กพยายามดิ้นรน ไขว่ขว้า เพื่อที่จะให้ไม่น้อยหน้าใคร จึงทำให้เด็กโดนริดรอนคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ลงไปที่ละน้อย จากตัวเด็กเอง สิ่งสำคัญที่สุด ในการที่จะให้เด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม น่าจะเริ่มจากพ่อ แม่ ต้องสอนให้ลูกรู้ตัวเอง รู้จักประมาณตน ในทุกเรื่อง มีแค่ไหน ก็แค่นั้น การคาดหวังจากครู ในทุกเรื่อง น่าจะเป็นเห็นแก่ตัวเกินไป สำหรับพ่อ แม่ เพราะครูก็มี
  ครอบครัว และก็เป็นทั้งพ่อ และแม่ในขณะเดียวกัน อยากให้ทุกท่านที่ตกลงปลงใจมาเป็นครู ขอให้อดทน
  คำว่า “ครู” เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับนักเรียนสมัยเมื่อ 34 ปีที่แล้ว แต่สมัยนี้เรียก “อาจารย์” บางครั้งก็เหลือแต่ จารย์ หรือ จาน กลายเป็นภาชนะใส่ของไป ผมไม่ได้เป็นครู แต่มีแม่ และน้องๆ เป็นครู แต่ผมเชื่อว่า
  ครูส่วนใหญ่ยังมีสำนึก มีจิตวิญญาณ ในความเป็นครู และรู้ความหมายของคำว่า “ครู” ขอบคุณครับ

 5. avatar
  Tuisalaya
  08. มี.ค., 2011 at 5:00 pm #

  ขอคารวะคุณครูทุกท่านทั้งที่ได้Postมาข้างต้นและคงต้องมีอีกหลายๆท่านที่มีอาชีพครูด้วยฉันทะและช่วยเหลือเอื้ออาทรบรรดาลูกศิษย์ คุณครูอาจจำศิษย์ได้ไม่นานเพราะหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้”ปั้น”แต่ศิษย์ที่ดีจะไม่มีวันลืมคุณครูของเขาเลยครับ

 6. avatar

  ผมจะนำไปไช้ครับ

 7. avatar

  ผมอ่านแล้วกินใจมาก ผมจะร้องไห้ ผมตั้งใจไว้ละครับ

แสดงความคิดเห็น