ความในใจของคุณครู ฯ 2

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”


ข้อความในใจที่ 26

ปัจจุบันนี้ประเทศของเรากำลังเกิดความสับสนวุ่นวาย ผู้คนในประเทศเกิด
ความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึ่งถึงเวลาแล้วที่พวกเรา คุณครูทุกคนต้องหันมา
ร่วมกันสร้างชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงโดยการสร้างเด็กตัวน้อยๆของเรา
ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป “ช่วยกันนะคะ สู้ๆ

ข้อความในใจที่ 27

คำว่าครูในทัศนะคติคือ การให้ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งดีให้กับเด็ก อย่าคาดหวังกับสิ่งที่เรา
ได้ทำให้กับเด็ก จะภูมิใจในความเป็นครู และเป็นต้นแบบให้เด็กโตไปไม่โกง

ข้อความในใจที่ 28

ตอนเด็ก… ทุกคนต่างก็บอกกับคุณครูว่า “หนูจะเป็นเด็กดี คิดดี ทำดี” แต่เมื่อเวลาผ่านไป
เด็กๆเติบโตขึ้น พบเจอเรื่องราวต่างๆมากขึ้น ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เคยบอกไว้จะเป็นจริงได้แค่ไหน
ก็ขอให้อย่าลืมสิ่งที่เคยบอกกับคุณครูไว้แล้วกันนะ เด็กๆทั้งหลาย

ข้อความในใจที่ 29

ครูอยากให้เด็กๆที่ครูสอน เติบโตเป็นคนดีของสังคมที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม
มีน้ำใจต่อคนที่ด้อยกว่าเรา อยากให้ผู้บริหาร ร.ร. อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว

ข้อความในใจที่ 30

อยากให้ประเทศไทย ไม่มีคอร์รัปชั่น อยากให้หมดไป

ข้อความในใจที่ 31

อยากบอกว่าผู้มีอำนาจ ควรเอาใจใส่ต่อเด็กอนุบาลให้มากๆ
เพราะอนุบาลแบกภาระบุคลากรในโรงเรียนไว้

ข้อความในใจที่ 32

เด็กๆในวันนี้ ให้โตไปเป็นเด็กดี มีงานทำ ดูแลชีวิตตัวเองให้เจริญก้าวหน้า

ข้อความในใจที่ 33

ผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นตัวอย่างของความดีแค่ไหน หยุดโกง หยุดกิน หยุดการคอร์รัปชั่น
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทย “ตัวอย่างที่ดีมีค่า มากกว่าคำสอน”

ข้อความในใจที่ 34

จะเป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็ก เพื่ออนาคตของชาติ ขอบคุณที่จัดการอบรมดีๆ

ข้อความในใจที่ 35

คำว่า “ครู” นี้ หลายคนคงไม่เข้าใจว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อย และเสียสละซักเพียงไหน ด้วยความเป็นครู ก็หมายถึงทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะสอนให้ศิษย์เป็นคนดี แค่นี้ครูก็พอใจ ที่ไม่เสียใจที่มีคนเรียนว่า “ครู”

ข้อความในใจที่ 36

การอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เป็นสิ่งที่ดี และควรจะทำอย่างมากในสังคมไทยปัจจุบันนี้
ที่นับวันจะเสื่อมทรามลงเรื่อยๆ ถ้าเราไม่อยากให้ทุกอย่างแย่ลงกว่านี้ อยากให้ทุกฝ่ายตระหนัก
และพร้อมที่จะช่วยเหลือ เยาวชนของชาติคือ “เด็ก” ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เพื่อให้เขาเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศ ลูกศิษย์ที่ดีของครู ลูกที่ดีของพ่อแม่ ถ้าเราทุกคนมีใจ มีแรง
มีการสนับสนุน มันน่าจะสำเร็จได้ค่ะ

ข้อความในใจที่ 37

มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจในการสร้างเด็กทุกคนเป็นเด็กดี
มีคุณภาพ เป็นเด็กที่มีอนาคต ที่ดีต่อไปในวันข้างหน้า

ข้อความในใจที่ 38

รู้สึกยินดีกับประเทศไทย ที่จะมีบุคลากรมาพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ
ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าต่อไป “เด็กดีในวันนี้ จะเป็นเด็กไม่โกงในวันหน้า”

ข้อความในใจที่ 39

ขอบคุณสำหรับการอบรมในครั้งนี้ ครูจะตั้งใจสร้างเด็กดี
มีคุณธรรมประจำใจ ดีใจที่คณะวิทยากรเห็นความสำคัญของเด็กอนุบาล
มีความเข้าใจในความเป็นเด็ก เหมือนกับคุณครูอนุบาล

ข้อความในใจที่ 40

ยินดี ดีใจ มีความสุขมากๆค่ะ ได้รับความรู้มากมาย ขอบคุณค่ะ

ข้อความในใจที่ 41

มีความภูมิใจมากที่ได้มาเป็นครู และจะขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อเด็กๆของเรา ครูกทม.

ข้อความในใจที่ 42

ขอตั้งปณิธานว่า จะทุ่มเททุกนาทีเพื่ออนาคตของชาติ แม้จะเป็นพียงพลังอันน้อยนิด

ข้อความในใจที่ 43

ครูอยากจะบอกเด็กๆของครูว่า ครูจะไม่ละเลยพวกหนู พร้อมจะสอนความพร้อมให้หนู
เพื่อหนูจะมีความพร้อม ความเชื่อมั่น ให้หนูก้าวหน้าต่อไป

ข้อความในใจที่ 44

ดีใจที่ได้มาทำหน้าที่ครู เมื่อเวลาเด็กยิ้ม ทำให้เรามีความสุข
เพราะเราสามารถทำให้เด็กสดใส สนุกสนาน เศร้า ร่วมกิจกรรมกับครู
และเพื่อนๆ ถ้าเห็นเด็กเศร้าเสียใจก็จะเข้าไปปลอบโยน ให้กำลังใจ

ข้อความในใจที่ 45

ขอขอบคุณที่ให้โอกาสมาอบรม จะตั้งใจอบรม สั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีของสังคม
ขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ตั้งใจให้การอบรมเป็นอย่างดี ขอบคุณจากใจจริง

ข้อความในใจที่ 46

“คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง” ขอให้มีกิจกรรมดีๆ ต่อไปเพื่อทุกคนค่ะ

ข้อความในใจที่ 47

คุณครู สัญญาว่า “ไม่ว่าเด็กๆจะเป็นอย่างไร คุณครูจะรัก
และตั้งใจสอนให้เด็กๆ เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม” คุณครู ชมพูนุท

ข้อความในใจที่ 48

เราจะสอนให้เด็กๆเป็นคนดี คนเก่ง คนซื่อสัตย์
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ข้อความในใจที่ 49

รู้สึกรัก และสนุกกับการที่ได้อยู่กับเด็กๆ ในบางครั้งอาจจะรู้สึกเบื่อบ้าง หรือท้อแท้
กับภาระหน้าที่มากมาย แต่กับเด็กๆ ในบางครั้งก็มีความน่ารักน่าเอ็นดู ถึงแม้จะซน จะดื้อ
ไปบ้าง แต่เด็ก ก็คือเด็ก เค้าก็มีความน่ารัก และไร้เดียงสา บางครั้งก็ทำอะไรตลกให้ครู
ได้หัวเราะ จะพยายามอบรมดูแล และอยู่กับเด็กๆต่อไป

ข้อความในใจที่ 50

จะตั้งใจทำงาน จะเสียสละเวลา เพื่อช่วยกันปลูกฝังพัฒนาเด็ก
ของเราทุกคนให้เป็นคนดี “โตไปไม่โกง”

4 Responses to “ความในใจของคุณครู ฯ 2”

 1. avatar
  ป้า
  23. ก.ย., 2010 at 7:25 am #

  ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีส่วนผลักดันโครงการนี้

  ดีมากค่ะ

  กรุณาเปิดสอนแบบนี้ทุกระดับชั้น ทุกสังกัด แม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้ว

  ต้องเน้นย้ำ ปลูกฝังความคิดดี ๆ เข้าไปตลอดเวลาเลยค่ะ

  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น

 2. Fatal error: Call to undefined function get_user_meta() in /home/growingg/domains/growinggood.org/public_html/wp-content/plugins/add-local-avatar/avatars.php on line 1383