ปฏิทินข่าว

วันที่ 22 กันยายน 2553                                         

เวลา 10.00 น.                                                      

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร        

สี่แยกปทุมวัน     

 

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใส

ในประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานรวมพลัง White Thumb

นำร่องหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ก่อนที่จะใช้หลักสูตรสอนอย่างเป็นทางการ

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ปีที่ 1-3 มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์

บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด

โทร. 0 2354 3588 อีเมล : usanee@incom.co.th

One Response to “ปฏิทินข่าว”

  1. avatar
    xfwzs
    24. ก.ย., 2010 at 4:20 am #

    boom chica wowow

แสดงความคิดเห็น