www.ryt9.com 16ส.ค.53

หมายมั่นปั้นมืออยากจะให้หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง สำเร็จอย่างที่ทุกฝ่ายตั้งใจ ทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะแม่งาน จึงเฝ้าติดตามผลและคอยดูความคืบหน้าของโครงการอยู่ตลอด ล่าสุดก็แวะไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจบรรดาครูที่มาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทั้งครูและทีมงานมีแรงใจดีอย่างนี้ เห็นทีหลักสูตรนี้คงจะฉลุย สามารถปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆ ต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ตามเป้าหมายแน่นอน

แสดงความคิดเห็น