ไทยรัฐ 30ก.ค.53

แด่คุณครู หลักสูตรใหม่


โครงการ “คบเด็กสร้างชาติ…โตไปไม่โกง” คุณครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมจากนิด้า พร้อมที่จะทำหน้าที่ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป วิชานี้ต่อให้ดัดแปลงอย่างไร หรือนำไปปรุงแต่งให้สนุกสนานน่าเรียนอย่างไรก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันได้ง่ายๆนัก เพราะโดยธรรมชาติ “ความดี” มักไม่ค่อยมีเสน่ห์และกลายเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะสอนให้คน “ทำดี” ตรงข้ามกับ “ความชั่ว” ซึ่งบางครั้งแทบไม่ต้องสอนอะไรเลย มนุษย์ก็ดูเหมือนจะมีความรู้สึกที่อยากจะทำความชั่ว ด้วยเหตุผลทั้งหลาย จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ของคุณครู คุณครูอาจจะสอนได้ตามหลักสูตรครบถ้วน…แต่ผลสัมฤทธิ์จะเป็นอย่างไร? เด็กๆที่ผ่านการเรียนรู้ไปครบถ้วนขบวนความแล้วจะเป็นคนดีได้จริงหรือไม่? จะมีคุณสมบัติ 5 ประการอย่างที่หวังไว้หรือไม่? อีกทั้งเมื่อเด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นออกสู่โลกภายนอก หรือไปเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าที่ถูกครอบงำด้วยค่านิยมที่แตกต่างไป  เด็กเหล่านี้เมื่อเข้าสู่สังคมลักษณะนีี้ในวันข้างหน้า ภูมิคุ้มกันที่เคยได้รับการบ่มเพาะ “โตไปไม่โกง” จากหลักสูตรนี้จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปหรือไม่?

จะให้ประเทศไทยเราใสสะอาดจริงๆ คงต้องทำควบคู่กันไปทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่จึงจะได้ผล ไม่งั้นก็จะใสยาก ผลิตเด็กดีออกมาเท่าไร โดนผู้ใหญ่ไม่ดีครอบงำ ดีแตกแน่นอน

One Response to “ไทยรัฐ 30ก.ค.53”

  1. avatar
    apple
    27. ส.ค., 2010 at 3:37 pm #

    ผู้ใหญ่มีอำนาจชี้นำเด็กให้ทำเลวได้ ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่ดีมีน้อย หน่วยงานต่างๆๆ ของราชการยังเป็นตัวอย่างไม่ได้เลย ในเมืองหลวง ไปเวบเขตต่างๆก็มีร้องเรียน ทุกสัปดาห์ หลายๆเรื่อง ผู้ใหญ่ก็ไม่แก้ไข เพราะกลัวจะเข้าตัว
    ประเทศจะไปทางไหน มด ปลวก ต้องหาทางรอดเอา

แสดงความคิดเห็น