แนวหน้า 26มิ.ย.53

โตไปไม่โกง


เมื่อยากเกินแก้ที่จะพูดเรื่อง “คอร์รัปชั่น” กับผู้ใหญ่ คงไม่สายเกินไปที่จะหันไปพูดกับเด็กๆแทน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ องค์กรเพื่อความดปร่งใสในประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดทำ หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” สอนนักเรียนอนุบาล-ป.3 ให้มีจิตสำนึกที่ดีงาม ยึดมั่นความซื่อสัตย์ เป็นพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

งานเปิดตัวหลักสูตรเพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกล่าวว่านิสัยของเด็กไม่ได้บ่มเพาะมากจากโรงเรียนเท่านั้น แต่มาจากครอบครัวด้วย เพราะฉะนั้น นอกจากเด็กที่จะต้องไม่โกงแล้ว พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กด้วย

แสดงความคิดเห็น