มติชน 18ก.ค.53

อยากให้หนูเป็นคนดี

อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม., ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีนิด้า, รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม นิด้า และ ภิญโญ ทองชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดตัวหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมเปิดตัว www.growinggood.org

แสดงความคิดเห็น