คม ชัด ลึก 30ก.ค.53

คบเด็กสร้างชาติ

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดทำหลักสูตร “คบเด็กสร้างชาติ” ไม่ใช่คบเด็กสร้างบ้าน “โตไปไม่โกง” คือคำขวัญประจำ ทางนิด้าจะเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรกทม. จะจัดโรงเรียนให้ทดลองนำร่องสำหรับการเรียนการสอนตามหลักสูตร นิด้ายืนยันว่าจัดทำหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว กทม. ยืนยันว่าพร้อมที่จะจัดโรงเรียนให้ในปีแรก 280 โรงเรียนเพื่อจะนำร่อง การฝึกอบรมครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นนั้นจะมี 10 รุ่น นิด้าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฏาคม จากนั้นคุณครูทุกท่านก็พร้อมแล้วที่จะลงมือดำเนินการตามหลักสูตรใหม่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น