คอร์รัปชันในสังคมไทย

ในปัจจุบันองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้ให้คะแนนประเทศไทย 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม

10 คะแนน ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 84 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก

อย่างน้อยๆร้อยละ 20 ของงบการลงทุนภาครัฐรั่วไหลสู่กระเป๋านักการเมือง *(ผาสุก พงษ์ไพจิตร)

คิดเป็นประมาณกว่าแสนล้านบาทต่อปี

คอร์รัปชันทำร้ายคนจนมากที่สุด การคอร์รัปชั่นทำให้สูญเสียงบประมาณทรัยพากรต่างๆที่จะไป

ใช้ในเรื่องการบริหารสาธารณะพื้นฐานของรัฐ เช่น การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ที่คนจน

จำพึ่งพาอย่างมากในการดำรงและพัฒนาคุณภาพชีวิต

* ภาพการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันในสังคมไทย : วิธีการ ตัวชี้ ผลกระทบ และข้อคิดสู่การแก้ไข*
ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

http://lnw.me/58W3k7

4 Responses to “คอร์รัปชันในสังคมไทย”

 1. avatar
  s-kokwan
  18. ก.ค., 2010 at 10:22 pm #

  คงจะเป็นเพราะเราให้ความสำคัญในเรื่องของเงินทอง เศรษฐกิจ มากไปหรือเปล่า แม้แต่แค่รับฟังเพลงชาติ และยืนตรงเคารพธงชาติ ๑ – ๒ นาที ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกระดับของบ้านเมืองเรายังไม่เคยมีใครคิดทำเลย เพราะจะเสียเวลา อย่างนี้ต่างหากที่บ่มเพาะให้คนรักชาติ ปรารถนาดีต่อชาติ ก็จะไม่โกง เพราะมีแบบอย่างดี ๆในด้านต่างๆให้เห็น ควรเขียนแผนที่ความคิดในการทำงานของคนในประเทศไทยเสียใหม่ มองให้ตลอดแนว ตั้งแต่รัฐบาลจนถึงประชาชนคนรากหญ้า ให้สอดคล้องกัน อย่าทำแบบแบ่งส่วน ในแต่ละเรื่องของการพัฒนาตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และบ้านให้ร้อยรัดกัน เช่น การออม ครัวเรือนก็ส่งเสริมการออม หมู่บ้านก็ส่งเสริม ตำบลก็ส่งเสริม จังหวัด ภาค ประเทศ ก็ส่งเสริม ทั้งนี้โดยมีรูปแบบของแต่ละดับอย่างชัดเจน

 2. avatar
  มานิต
  20. ก.ค., 2010 at 9:43 am #

  “ผาสุก พงษ์ไพจิตร” เป็นใคร ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน แต่การที่เอาชื่อ “ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ไปวงเล็บไว้หลังข้อความอย่างนั้น จะชวนให้เข้าใจว่า “ผาสุก พงษ์ไพจิตร” เป็นนักการเมืองคอร์รัปชันที่ข้อมูลอ้างถึงได้นะครับ (หรือว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆ ??)

 3. Fatal error: Call to undefined function get_user_meta() in /home/growingg/domains/growinggood.org/public_html/wp-content/plugins/add-local-avatar/avatars.php on line 1383