กรุงเทพธุรกิจ 27มิ.ย.53

เปิดตัวหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-นิด้า องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. เปิดตัวโครงการหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เริ่มสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษาปีที่3 นำร่อง 280 โรงเรียน สังกัด กทม. หลังจากนั้นจะขยายสอบให้ครบ 431 โรงเรียนในอนาคต

แสดงความคิดเห็น