Post Today 22 มิ.ย. 53

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยและสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะแถลงข่าวเปิดโครงการโรงเรียนสีขาวหลักสูตร “โตไปไม่โกง” บ่าย 2 โมงครึ่ง วันอังคารที่ 22 มิ.ย.นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน งานนี้ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ ภิญโญ ทองชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด เห็นรายชื่อแล่วน่าไปร่วมงาน และคุยปรองดอง!

แสดงความคิดเห็น