ความในใจของคุณครู ฯ

ความในใจของคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครู “โตไปไม่โกง”

ข้อความในใจที่ 1.

ภูมิใจมากที่ได้เป็นครู รู้สึกว่าได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่
เพราะทำให้เด็กมีความรู้ และเป็นคนดีของประเทศ

ข้อความในใจที่ 2.

ให้หนูเป็นเด็กดี คิดทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
ด้วยการเป็นคนดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ข้อความในใจที่ 3.

…ไม่คิดว่าเรื่องของเด็ก เป็นเรื่องไร้สาระ…

ข้อความในใจที่ 4.

ภูมิใจมากที่ได้ทำงานในอาชีพครู ได้ช่วยพัฒนาเด็กไทย
ให้เป็นคนดีในอนาคตในวันข้างหน้าจะได้ช่วยกันสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ข้อความในใจที่ 5.

อยากให้เด็กเติบโตขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี

ของสังคม มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะมีความสามัคคีและมีความเสียสละ
และสิ่งที่สำคัญ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น

ข้อความในใจที่ 6.

เด็กปฐมวัยเป็นรากฐานของชีวิต การสร้างส่งเสริมควรเริ่ม
ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

ข้อความในใจที่ 7.

9 ปีที่ผ่านมาใน “อาชีพครู” รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
“คำว่าครูคือผู้ให้” สำหรับตัวครูเอง คือ”ใช่เลย” “ภูมิใจในอาชีพครูมาก”
และสัญญาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด “ครู ยูร”

ข้อความในใจที่ 8.

ครูเป็นแรงเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และเป็นคนดีของชาติ “ชนิกานต์”

ข้อความในใจที่ 9.

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ที่ให้ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นลูก เป็นคนไทย
และได้มาเป็นครูสอนเด็ก เป็นประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“กอบทอง เงินงาม”

ข้อความในใจที่ 10.

ไม่เคยเหนื่อยกับการสอนเด็ก ไม่เคยท้อกับอุปสรรคต่างๆ
ที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนดี แต่เบื่อกับการสร้างภาพของผู้บริหาร

ข้อความในใจที่ 11.

อยากรู้ว่า … เด็กตัวน้อยๆที่เป็นคนดี มีระเบียบวินัย
ตอนอยู่ที่อนุบาลกับเรา โตขึ้นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นหายไปไหน

ข้อความในใจที่ 12.

สิบกว่าปีในหน้าที่ของความเป็นครู อยากเห็นเด็กๆโตขึ้นเป็นคนดี มีความรู้
และนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ไม่อยากให้เด็กๆ ที่ผ่านมือครู เป็นคนที่ไม่ดี

ข้อความในใจที่ 13.

การเป็นครูมืออาชีพนั้น ไม่ใช่แค่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู
คศ.3 เท่านั้น แต่อยู่ที่ความเสียสละ รักลูกศิษย์เหมือนลูก
พร้อมที่จะถ่ายทอดคุณธรรมที่ดีให้แก่เด็ก

ข้อความในใจที่ 14.

ครูจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูให้มากขึ้น เพื่อจะได้สอนให้หนูเป็นคนดี

ข้อความในใจที่ 15.

อยากพูดกับนายกรัฐมนตรี ให้หันมาปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงๆเสียที
ครูคือบุคคลที่สร้างเด็กให้เป็นคนดี โตไปไม่โกง เห็นความสำคัญของครูบ้าง

ข้อความในใจที่ 16.

อยากจะบอกผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาว่า อย่ามุ่งตรวจเอกสาร
ควรเน้นผลผลิตมากกว่า ทุกวันนี้ครูไม่มีเวลาที่จะคิด หรือทำเพื่อเด็ก
แต่ทำเพื่อจะมาตรวจหรือประเมินงาน จนไม่มีเวลาที่จะมาสอนเด็กๆ
ครูทุกคนอยากจะสร้างเด็กอยู่แล้ว

ข้อความในใจที่ 17.

อยากให้นักการเมือง+ทายาทได้มาอบรมบ้างค่ะ
ปล.ครูอนุบาลไม่อยากสอนประถมค่ะ

ข้อความในใจที่ 18.

จะสอนเด็กทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
และเป็นที่รักของคนทั่วไป เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ข้อความในใจที่ 19.

โตไปไม่โกง ดีใจที่ได้ร่วมโครงการ อยากให้โครงการเติบโต
ประสบผลสำเร็จ เพื่อประเทศชาติของเรา

ข้อความในใจที่ 20.

อยากให้นักเรียนที่ได้สอนมีคุณธรรม จริยธรรมมมากกว่าที่มีอยู่ในสังคมไทย

ข้อความในใจที่ 21.

ขอบคุณ คุณครูที่เคยสอนจนมีถึงทุกวันนี้ ขอบคุณคณะทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่ให้การอบรมความรู้เพิ่มเติม ขอบคุณลูกศิษย์ตัวน้อย ที่เป็นเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม
เรื่องปวดหัวไม่เว้นแต่ละวัน ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง ทำให้เด็กคนหนึ่ง และหลายๆคน
อบรมสั่งสอนของเด็กแรกเข้าให้โตขึ้นได้

ข้อความในใจที่ 22.

ครูอยากจะพูดกับลูกศิษย์ตัวน้อยของคุณครูว่า สิ่งที่ครูสอนครูดุ เพราะคุณครูรักหนู
อยากให้หนูเป็นคนดีของสังคม อยากให้หนูเป็นอย่างที่หนูต้องการ
ครูรัก ครูเอ็นดูเหมือนหนูเป็นลูกของคุณครู

ข้อความในใจที่ 23.

ขอบคุณ…โครงการดีๆที่เห็นคุณค่าของเด็ก
ขอบคุณ…โครงการดีๆที่พัฒนาเด็กไทย
ขอบคุณ…โครงการดีๆ ที่ช่วยให้เด็กเป็นคนดี
ขอบคุณ…ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ขอให้โครงการดีๆ ต่อไปเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้น

ข้อความในใจที่ 24.

เป็นครูมา 34 ปี เปลี่ยนวิชาที่สอนมาหลายวิชา จนสุดท้าย ได้รับมอบหมาย
ให้มาเพาะต้นกล้า เพื่อให้เด็กเล็กได้มาเตรียมความพร้อมและได้ตั้งใจ
ทุ่มเทให้งานที่ทำจนกระทั่งมาถึงเวลา ต้องมาทำผลงานเพื่อปรับวิทยฐานะ
ก็มุ่งมั่นแต่ก็สอบตก จากครูอวุโส

ข้อความในใจที่ 25.

ครูคือ คนที่แต่งแต้ม เติมผ้าจากที่มีสีขาวบริสุทธิ์ เป็นผ้าที่มีสีสันสวยงาม
ผ้าสีขาวก็เปรียบเสมือนเด็กที่ครูต้องสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดี
และเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป เหมือนดั่งความตั้งใจของครู

Tags:

6 Responses to “ความในใจของคุณครู ฯ”

  1. avatar

    สังคมเปลี่ยนไป มี2คำที่หายไป ( ใช้น้อยมาก ) 1.คำว่าครู แทนที่ ตำว่าอาจารย์ ( ความขลังและครามเครพไม่มี ) 2.คำว่าการค้า แทนที่ ธุรกิจ ( คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สัจจะวาจา หายไป มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์และความได้เปรียบ ) ที่จริงแค่ 2 คำนี้ถ้าจะพูดคุยยังอีกยาว

  2. Fatal error: Call to undefined function get_user_meta() in /home/growingg/domains/growinggood.org/public_html/wp-content/plugins/add-local-avatar/avatars.php on line 1383