www.bangkokbiznews.com 15มิ.ย.53

ผมทราบข่าวด้วยความ ยินดีว่าหนึ่งใน “แผนปรองดอง” แห่งชาติจะมีการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ให้กับเด็กไทย ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงประถมปีที่สาม

ทำไมแค่ “ประถมปีที่สาม” ผมไม่ทราบ แต่ผมเชื่อว่าการอบรมสั่งให้เด็กไทยเคารพนับถือ และยกย่องคนซื่อสัตย์ แต่ต่อต้านคนคดโกงอย่างจริงจังและจริงใจนั้น เป็นหัวข้อสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์แห่งชาติได้จริงๆ

และไม่ใช่เพียงแค่สอนให้เยาวชนไทย ต่อต้านการคดโกงและฉ้อฉลเท่านั้น แต่ยังจะต้องให้แน่ใจว่าหลักสูตรการสอนของเด็กไทย ตั้งแต่วันแรกที่เรียนอ่านหนังสือนั้น จะต้องตระหนักว่า “โตไปไม่โกง
อ่านต้นฉบับได้ที่  กรุงเทพธุรกิจ

Tags: ,

One Response to “www.bangkokbiznews.com 15มิ.ย.53”

  1. avatar
    Noi
    24. มิ.ย., 2010 at 7:41 am #

    ขอให้ทำจริงจังและจริงใจด้วยเทอญ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น