เปิดตัวหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

เปิดตัวหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”

ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร – นายอานันท์ ปันยารชุน (ที่ 2 จากขวา) อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางทยา ทีปสุวรรณ (ซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ (ขวา) ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายภิญโญ ทองชัย (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปิดตัวหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่เนื้อหา หลักสูตร กิจกรรม และพูดคุยที่ www.growinggood.org

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
โทร. 0 2354 3588 อีเมล : usanee@incom.co.th

Launched the “Growing Good” program aimed at instilling 
“anti-corruption” values in the minds of the young

Mr.Anand Panyarachun (2nd from right) Former prime minister together with M.R. Sukhumbhand Paribatra (4th from left) Governor of Bangkok, Ms. Taya Teepsuwan (left) Deputy Governor of Bangkok, Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong (3rd from left) President of the National Institute of Development Administration, Dr.Juree Vichit-Vadakan (right) Chairperson of the Center for Philanthropy and Civil Society and Secretary General of Transparency Thailand and Mr.Pinyo Thongchai (2nd from left) Secretary-General of the Office of Anti-Corruption Commission, launched the “Growing Good” program which aims to empower Thai youths in kindergarten to Grade 3 by teaching them about social values and ethics in order to fight corruption. A new website, www.growinggood.org has also been set up as a special online forum dedicated for raising public awareness on anti-corruption activities.

For more information please contact
Usanee Thavornkarn
Integrated Communication Co.,Ltd.
Tel. 0 2354 3588 Email : usanee@incom.co.th

8 Responses to “เปิดตัวหลักสูตร “โตไปไม่โกง””

 1. avatar
  สมยิน เพชรรัตน์
  14. ก.ค., 2010 at 8:53 am #

  เป็นความร่วมมือที่ดีม๊ากมาก อยากให้มีหลักสูตรแบบนี้ในระดับมัธยมและอุดมศึกษาด้วยเพื่อเป็นการต่อยอด เพราะในปัจจุบันนี้เด็กเกิดมาก็เห็นแต่การคอร์รัปชัน การทำลายสิ่งแวดล้อม การเอาเปรียบคนอื่น(ขาดความสามัคคี) เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว จนขาความรับผิดชอบต่อสังคม เกร่อไปหมด จนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี โดยเฉพาะนักการเมือง ข้าราชการ ดูเหมือนว่าการคอร์รัปชันจะเป็นส่วนประกอบในยีนของคนไทยบางส่วนไปแล้ว

 2. avatar
  วรพจน์ พัดทอง
  22. ก.ย., 2010 at 9:02 am #

  การเรียนการสอนในปัจจุบัน เน้นการสอนภาคทฤษฎี ให้เด็กได้ฟังแล้วก็ฟังแต่อย่างเดียว เด็กค่อยจะได้ลงมือในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม วันๆ เด็กไทย(กทม.)เรียนหนักมาก สัปดาห์ละ6-7 ชั่วโมง เวลาที่จะได้พัก เวลาที่จะได้ทักษะและประสบการณ์จากการเล่นถูกเบียดบังด้วยกิจกรรมที่ไม่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ใหญ่ คิดว่าการเรียนรู้ของเด็กเล็กๆ จะต้องใส่ความรู้มให้มากที่สุด แต่ในทางกลับกัน ผู้บริหารหลายๆระดับลืมไปว่าการเล่นของเด็กคือการเรียนรุู้ การสร้างทักษะในการเรียรุู้ (เรียนมากเกินไปไม่ใช่ว่าเด็กจะฉลาดขึ้นนะครับ) นี่แหละคือการโกงที่ผู้ใหญ่เป็นผู้วางนโยบายที่ผิดพลาด ผู้รับนโยบายต้องปฏิบัติตามแล้วต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่มากและซ้ำซ้อน (แล้วผุู้รับนโยบาย “ครู” จะหาเวลาที่ไหนมาสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก)

 3. avatar

  ดีมากครับ..

 4. avatar
  sumeth ittsuksophon
  09. มี.ค., 2011 at 1:24 pm #

  เห็นโฆษณาแล้วจับใจคนเคยถูกนายจ้างโกงเงิน(ปี2552-2553) อยากให้สังคมมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมามากๆ เพราะจะเสมือนการใช้น้ำดีมาไล่น้ำเสีย อนาคตคนชั่วก็จะมีโอกาสน้อยลง คนดีก็จะมีโอกาสมากขึ้น และสังคมของไทยก็จะต้องดีกว่านี้

 5. avatar
  พัชรา ยาทุม
  21. มี.ค., 2012 at 9:07 pm #

  หาให้หนุหน่อยเถอะคะ หนูส่งเข้าประกวดแล้วนะคะ

 6. avatar
  พัชรา ยาทุม
  21. มี.ค., 2012 at 9:08 pm #

  รักครู สุวัชธีร์ ทองพูล ที่สอนหนูคะ

 7. avatar

  เยี่ยมครับ สนับสนุน 1 เสียง ประเทศเราจะได้ก้าวสู่อารยะอย่างแท้จริงเสียที

 8. avatar
  วทัญยาเรือนงาม
  19. ก.ย., 2012 at 1:17 pm #

  อยากนำไปใช้กับเด็กอนุบาลที่โรงเรียนมั่ง

แสดงความคิดเห็น