ผู้จัดการรายวัน 22มิ.ย.53

หากจะแก้คอร์รัปชั่นต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก กทม. ซึ่งมี ทยา ทีปสุวรรณ เป็นแม่ จึงร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนอนุบาล-ป.3 มีค่านิยมยึดมั่นความซื่อสัตย์ ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะเร่ิมสอนในโรงเรียนสังกัด กทม.ก่อน เปิดตัววันที่ 22 มิ.ย. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น